Conferinţa inovaţională „Rolul inovaţiilor pentru sporirea competitivităţii economiei naţionale”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
704 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-18 23:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.895:338(478) (47)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1154)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (2986)
SM ISO690:2012
Conferinţa inovaţională „Rolul inovaţiilor pentru sporirea competitivităţii economiei naţionale”. In: Intellectus, 2013, nr. 4, pp. 4-5. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Conferinţa inovaţională „Rolul inovaţiilor pentru sporirea competitivităţii economiei naţionale”
CZU: 001.895:338(478)

Pag. 4-5

 
 
 
Disponibil în IBN: 22 februarie 2014


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-29130</doi_batch_id>
<timestamp>1717085917</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Intellectus</full_title>
<issn media_type='print'>18107079</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<issue>4</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Conferinţa inovaţională „Rolul inovaţiilor pentru sporirea competitivităţii economiei naţionale”</title>
</titles>
<contributors>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>4</first_page>
<last_page>5</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>