Энергоаудит как инструмент энергосбережения
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
679 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-02 16:44
SM ISO690:2012
ТЫРШУ, М.; ЗАЙЦЕВ, Д.; ГОЛУБ, Ирина. Энергоаудит как инструмент энергосбережения. In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 73-79. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(23) / 2013 / ISSN 1857-0070

Энергоаудит как инструмент энергосбережения

Pag. 73-79

Тыршу М., Зайцев Д., Голуб Ирина
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2014


Rezumat

В работе представлены результаты энергоаудита, проведенного на семи объектах в 2013 году сотрудниками Института Энергетики АНМ, которые являются авторизированными в электро- и теплоэнергетике. Четыре энергоаудита относятся к анализу эффективности энергопотребления в зданиях, три к энергообследованию систем уличного и внешнего освещения. Для каждой организации были выявлены основные проблемы, которые ведут к повышенным потреблениям энергии и были предложены различные меры способствующие снижению энергозатрат, а также снижению выбросов СО2. Расшифровано понятие энергоаудита, дана характеристика мероприятиям, выполняемым в процессе его проведения. Описано использованное для проведения работ оборудование. Дан анализ характерным проблемам по каждому объекту, а также возможные способы их решения. Определены необходимые инвестиции для внедрения предлагаемых мер по энергоэффективности. Оценен экономический эффект и срок окупаемости как для каждого объекта, так и по всем объектам в целом.

Lucrarea dată prezintă rezultatele obţinute în urma realizării auditului energetic la şapte organizaţii publice în 2013 de către colaboratorii Institutului de energetică al AŞM, care sunt autorizaţi în domeniul electroenergetic şi termoenergetic. Patru audituri energetice au ţinut de eficientizarea consumului de energie în clădiri, două de eficientizarea sistemului de iluminare publică şi unul de eficientizarea sistemului de iluminare pe teritoriul organizaţiei. Pentru fiecare organizaţie au fost scoase în evidenţă problemele majore care conduc la un consum mărit de energie şi au fost propuse mai multe măsuri, ce contribuie la diminuarea consumului de energie şi reducerea emisiilor de CO2. Totodată, se descrie metodele utilizate pentru efectuarea măsurătorilor, precum şi echipamentul utilizat. Se prezintă problemele caracteristice tipizate după categoria obiectului şi modul de depăşire a acestora. Sunt determinate consumurile de energie după scenariul de bază şi consumul de energie în urma implementării măsurilor propuse. De asemenea, sunt prezentate sursele necesare de investit, rezultatele obţinute în urma investiţiei şi perioadele de recuperare a investiţiilor pentru fiecare obiect în parte, precum şi per ansamblu.

The paper presents results of the energy audit for seven public organizations. Audits were performed in 2013 by the staff of the Institute of Power Engineering of the ASM. The staff is authorized in the field of electricity and thermal energy. Four energy audits were for energy efficiency in buildings; two energy audits were for efficient public lighting system and one for efficient lighting system within the organization. For each organization were highlighted major problems which lead to increased energy consumption and proposed several measures that help reduce energy consumption and reduce CO2 emissions. Also describes methods for the measurements and the equipment used. It presents characteristic problems typified by object class and how to overcome them. Energy consumption is determined for both - baseline energy consumption and after implementing the proposed measures. Also, the necessary investments, the results obtained after investments and the payback periods for each proposed measures as well as a whole are presented.

Cuvinte-cheie
Энергоаудит, мероприятия по энергоэффективности, потребление энергии, выбросы СО2

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Tîrşu, M.S.</dc:creator>
<dc:creator>Zaiţev, D.A.</dc:creator>
<dc:creator>Golub, I.V.</dc:creator>
<dc:date>2013-09-03</dc:date>
<dc:description xml:lang='ru'>В работе представлены результаты энергоаудита, проведенного на семи объектах в 2013 году сотрудниками Института Энергетики АНМ, которые являются авторизированными в электро- и теплоэнергетике. Четыре энергоаудита относятся к анализу эффективности энергопотребления в зданиях, три к энергообследованию систем уличного и внешнего освещения. Для каждой организации были выявлены основные проблемы, которые ведут к повышенным потреблениям энергии и были предложены различные меры способствующие снижению энергозатрат, а также снижению выбросов СО2. Расшифровано понятие энергоаудита, дана характеристика мероприятиям, выполняемым в процессе его проведения. Описано использованное для проведения работ оборудование. Дан анализ характерным проблемам по каждому объекту, а также возможные способы их решения. Определены необходимые инвестиции для внедрения предлагаемых мер по энергоэффективности. Оценен экономический эффект и срок окупаемости как для каждого объекта, так и по всем объектам в целом.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>Lucrarea dată prezintă rezultatele obţinute în urma realizării auditului energetic la şapte organizaţii publice în 2013 de către colaboratorii Institutului de energetică al AŞM, care sunt autorizaţi în domeniul electroenergetic şi termoenergetic. Patru audituri energetice au ţinut de eficientizarea consumului de energie în clădiri, două de eficientizarea sistemului de iluminare publică şi unul de eficientizarea sistemului de iluminare pe teritoriul organizaţiei. Pentru fiecare organizaţie au fost scoase în evidenţă problemele majore care conduc la un consum mărit de energie şi au fost propuse mai multe măsuri, ce contribuie la diminuarea consumului de energie şi reducerea emisiilor de CO2. Totodată, se descrie metodele utilizate pentru efectuarea măsurătorilor, precum şi echipamentul utilizat. Se prezintă problemele caracteristice tipizate după categoria obiectului şi modul de depăşire a acestora. Sunt determinate consumurile de energie după scenariul de bază şi consumul de energie în urma implementării măsurilor propuse. De asemenea, sunt prezentate sursele necesare de investit, rezultatele obţinute în urma investiţiei şi perioadele de recuperare a investiţiilor pentru fiecare obiect în parte, precum şi per ansamblu.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>The paper presents results of the energy audit for seven public organizations. Audits were performed in 2013 by the staff of the Institute of Power Engineering of the ASM. The staff is authorized in the field of electricity and thermal energy. Four energy audits were for energy efficiency in buildings; two energy audits were for efficient public lighting system and one for efficient lighting system within the organization. For each organization were highlighted major problems which lead to increased energy consumption and proposed several measures that help reduce energy consumption and reduce CO2 emissions. Also describes methods for the measurements and the equipment used. It presents characteristic problems typified by object class and how to overcome them. Energy consumption is determined for both - baseline energy consumption and after implementing the proposed measures. Also, the necessary investments, the results obtained after investments and the payback periods for each proposed measures as well as a whole are presented.</dc:description>
<dc:source>Problemele Energeticii Regionale 23 (3) 73-79</dc:source>
<dc:subject>Энергоаудит</dc:subject>
<dc:subject>мероприятия по энергоэффективности</dc:subject>
<dc:subject>потребление энергии</dc:subject>
<dc:subject>выбросы СО2</dc:subject>
<dc:title>Энергоаудит как инструмент энергосбережения</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>