Аэрация промерзающих водоемов с использованием аэратора волнового типа
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
583 0
SM ISO690:2012
СОЛОМИН, Евгений; СИРОТКИН , Евгений; СОЛОМИН, Евгений. Аэрация промерзающих водоемов с использованием аэратора волнового типа. In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 66-72. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(23) / 2013 / ISSN 1857-0070

Аэрация промерзающих водоемов с использованием аэратора волнового типа

Pag. 66-72

Соломин Евгений, Сироткин Евгений, Соломин Евгений
 
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2014


Rezumat

В статье описываются технические преимущества и экономические выгоды от использования аэрационных установок на промерзающих кормовых водоемах, получающих энергопитание от возобновляемых источников энергии. Проведена сравнительная оценка метода аэрации с помощью волнового потокообразователя и других методов аэрации водоемов. Приведены показатели и характеристики волнового потокообразователя для аэрации промерзающих водоемов. Проведены расчеты эффективности применения аэрационных установок с использованием устройств на основе возобновляемых источников энергии. В условиях изменяющегося климата и многообразии кормовых водоемов по всему миру, проект может быть масштабирован и распространен на территории СНГ, в странах Европы, США и Канаде.

Articol descrie avantajele tehnice şi beneficiile economice de utilizare a instalaţiilor de aerare la lacurile, care îngheţ în periodă rece a anului. Instalaţiile acestea sunt alimentată cu energie electrică de la sursele regenerabile de energie. Este efectuată estimarea comparativă a metodei de aerare prin intermediu al traductorului de flux de tip „unda” şi altor metode de aerare a lacurilor. Sunt prezentate calculele şi caracteristicile a traductorului pentru aerare a lacurilor. Sunt efectuate calculile de eficienţă economică a instalaţiilor de aerare pe bază a surselor regenerabile de energie. În condiţiile a climatului în schimbare şi diversitatea mare a lacurilor, proiectul poate fi răspândit pe teritoriul al CSI, în Europa, SUA şi Canada.

This article describes the technical advantages and economic benefits of the ice-covered pool aeration plants consuming power from renewable energy sources. We made a comparative evaluation of the wave flow-aeration method and other methods of pool aeration. We showed the indexes and the characteristics of the wave flow-maker for aeration of ice-covered pools on the territory of Russia. We also made calculations of the economic benefits of aeration plants using the devices converting renewable energy. The project can be scaled and extended to the territory of the CIS, Europe, USA and Canada in the changing climate conditions and the variety of feed reservoirs around the world.

Cuvinte-cheie
Аэрация,

ветроэнергетика, агропромышленный комплекс