Estetica provocativă in dinamica teatrului contemporan din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
538 14
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-05 16:12
SM ISO690:2012
ROŞCA, Angelina. Estetica provocativă in dinamica teatrului contemporan din Republica Moldova . In: Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice. 2013, nr. 1(18), pp. 69-74. ISSN 1857-2251.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Numărul 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251

Estetica provocativă in dinamica teatrului contemporan din Republica Moldova

Pag. 69-74

Roşca Angelina
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2014


Rezumat

Acest articol relevă condiţiile apariţiei esteticii provocative în Republica Moldova, dar şi specificul evoluării acesteia. Este investigată practica teatrală alternativă în teatrele independente şi în proiectele individuale ale creatorilor. Autorul urmăreşte în ce mod concepţia „in-yer-face theater“ s-a impus în Republica Moldova prin textele agresive ale Nicoletei Esinenco şi prin activitatea Teatrului Spălătorie. Provocativitatea, percepută de actuala generaţie de artişti din RM ca practică socială, este reflectată prin spectacolele care ţintesc în teme tabuizate, de la cele sexuale (Monoloagele vaginului în regia N. Cozaru, Rogvaiv în regia lui B. Georgescu) la cele sociale (Mame fără p…dă, Footage, Radical.md, RH II Pozitiv, A(II)Rh scrise şi regizate de N. Esinenco; Povestea lui Ronald, clovnul de la McDonalds de Rodrigo Garcia şi Nekrotitanium după Mitoş Micleuşanu

This article is devoted to conditions that led to the emergence of provocative aesthetics in Moldova and its specific evolution. It investigates the alternative theatrical practice of independent theatres and individual projects of theatrical creators. The author pursues how the concept of „in-yer-face theater“ was imposed in Moldova by Nicoleta Esinenco’s aggressive texts as well as by the events hosted by the „Laundry Theater“. The provocativity, perceived by the current generation of Moldovan artists as a social practice, is reflected in performances targeted at taboo subjects, from those sexual (The Vagina Monologues directed by N. Cozaru, ROGVAIV directed by B. Georgescu) to those social (The Mothers Without C..ts, Footage, Radical.md, RH II Positive, A (II) Rh written and directed by N. Esinenco; The Story of Ronald, the McDonald’s Clown by Rodrigo Garcia and Nekrotitanium by Mitoş Micleuşanu

Cuvinte-cheie
estetica provocativă, teatru fără reguli, in-yer-face theatre, teatru-document.,

verbatim