Rezultatele impedansmetriei şi înregistrării produselor de distorsiune ale otoemisiunilor acustice în diagnosticul topografic al surdităţii neurosenzoriale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
699 13
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-04 10:21
SM ISO690:2012
ABABII, Ion; PARII, Sergiu; CHIABURU, Anghelina; DIACOVA, Svetlana; CHIRTOCA, Diana; CHIOSA-CHIABURU, Doina. Rezultatele impedansmetriei şi înregistrării produselor de distorsiune ale otoemisiunilor acustice în diagnosticul topografic al surdităţii neurosenzoriale. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2013, nr. 4(14), pp. 228-236. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Rezultatele impedansmetriei şi înregistrării produselor de distorsiune ale otoemisiunilor acustice în diagnosticul topografic al surdităţii neurosenzoriale

Pag. 228-236

Ababii Ion1, Parii Sergiu1, Chiaburu Anghelina12, Diacova Svetlana1, Chirtoca Diana2, Chiosa-Chiaburu Doina1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Republican pentru copii „Emilian Coţaga“
 
Disponibil în IBN: 11 februarie 2014


Rezumat

Lucrarea se bazează pe analiza rezultatelor audiometriei obiective a 111 pacienţi copii şi adulţi cu surditate neurosenzorială. S-a demonstrat faptul că în practica cotidiană audiologică este indispensabilă utilizarea înregistrarării reflexului stapedian în incidenţă ipsilaterală, controlaterală şi a otoemisiunilor acustice pentru obiectivizarea diagnosticului surdităţii de percepţie cohleare.

This paper is based on the results of objective audiometry analysis of 111 patients, children and adults, with sensorineural deafness. It has been shown that for daily practice it is essential the recording of the stapedian reflex in the ipsilateral and contralateral incidence, otoacoustic emissions for the objectivity of the diagnosis of cochlear perception.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Rezultatele impedansmetriei şi înregistrării produselor de distorsiune ale otoemisiunilor acustice în diagnosticul topografic al surdităţii neurosenzoriale">
<meta name="citation_author" content="Ababii, Ion">
<meta name="citation_author" content="Parii, Sergiu">
<meta name="citation_author" content="Chiaburu, Anghelina">
<meta name="citation_author" content="Diacova, Svetlana">
<meta name="citation_author" content="Chirtoca, Diana">
<meta name="citation_author" content="Chiosa-Chiaburu, Doina">
<meta name="citation_publication_date" content="2013/07/02">
<meta name="citation_journal_title" content="Analele Ştiinţifice ale USMF  „N. Testemiţanu”">
<meta name="citation_volume" content="14">
<meta name="citation_issue" content="4">
<meta name="citation_firstpage" content="228">
<meta name="citation_lastpage" content="236">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Rezultatele%20impedansmetriei%20si%20inregistrarii%20produselor%20de%20distorsiune.pdf">