Posibilităţile screeningului otitei medii la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
498 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-09 15:56
SM ISO690:2012
ABABII, Ion; DIACOVA, Svetlana; MANIUC, Mihail; MANIC, Victor; DIACOVA, Olga. Posibilităţile screeningului otitei medii la copii. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2013, nr. 4(14), pp. 224-228. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Posibilităţile screeningului otitei medii la copii

Pag. 224-228

Ababii Ion, Diacova Svetlana, Maniuc Mihail, Manic Victor, Diacova Olga
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 10 februarie 2014


Rezumat

Scopul studiului a fost analiza şi comparaţia incidenţei şi evoluţiei clinice OM la copiii cu patologie recidivantă şi cronică a tractului respirator, tractului gastrointestinal în raport cu copiii sănătoşi. Copiii în vârstă de 1 – 7 ani cu patologia somatică recidivantă şi cronică fără patologia auriculară cunoscută au fost acceptaţi pentru screening cu timpanometrie şi otoscopie fiecare 3 luni pe parcursul anului. Examenul audiologic complet şi otomicroscopia au fost efectuate pentru copiii care au avut rezultate positive pe parcursul a 6 luni. Screeningul a evidenţiat prevalenţa înalta a OM exsudative la copiii cu patologie somatică recidivantă şi cronică şi predispoziţia patologiei pentru evoluţia cronică. Screeningul pentru OM la copiii cu patologie somatică recidivantă şi cronică determină pacientii, care au nevoie de tratament intensiv adecvat, incluzând chirurgical. La copiii sănătoşi OM este proces relativ rar, temporar şi benign.

Aim of the study was to analyze and compare the incidence and clinical evolution of otitis media (OM) in children with recurrent and chronic somatic pathology and healthy children. Children at the age between 1 and 7 years with no any evident ear problem with recurrent and chronic somatic pathology and healthy children were accepted for screening by Tympanometry and otoscopy every three months during 1 year. Complete audiology assessment and otomicroscopy were carried out for children who failed the screening tests during 6 months. Screening revealed high incidence of OM with effusion in children with recurrent and chronic somatic pathology and it predisposition to chronic evolution. Screening for OM in children with chronic and recurrent somatic pathology determined patients, who need comprehensive treatment, including surgical. In healthy children OM is relatively rare, temporary şi benign condition.