Efectul dioximaţilor Co(III) cu sulfanilamidă asupra activităţii enzimatice a unor micromicete
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
489 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-12 15:56
SM ISO690:2012
CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; CLAPCO, Steliana; COROPCEANU, Eduard; RIJA, Andrei; STRATAN-BINZARI, Maria; BOLOGA, Olga; BULHAC, Ion; ŞAFRANSCHI, Valentin. Efectul dioximaţilor Co(III) cu sulfanilamidă asupra activităţii enzimatice a unor micromicete. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 3(321), pp. 132-138. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X

Efectul dioximaţilor Co(III) cu sulfanilamidă asupra activităţii enzimatice a unor micromicete

Pag. 132-138

Ciloci (Deseatnic) Alexandra1, Clapco Steliana1, Coropceanu Eduard2, Rija Andrei2, Stratan-Binzari Maria1, Bologa Olga2, Bulhac Ion2, Şafranschi Valentin2
 
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2014


Rezumat

Au fost sintetizaţi dioximaţii [Co(DH)2(Sam)2][BF4]·H2O (1), [Co(DH)2(Sam)2]2[ZrF6]·5H2O (2) şi [Co(NioxH)2(Sam)2]2[TiF6]·3H2O (3) (DH şi NioxH – monoanionii dimetilglioximei şi respectiv 1.2-ciclohexandiondioximei, iar Sam – sulfanilamida), compoziţia, structura şi proprietăţile cărora au fost investigate cu ajutorul metodelor: analiza elementală, spectroscopia în IR, UV, precum şi analiza cu raze X. Testările microbiologice ale metalocomplecşilor sintetizaţi ca factori de sporire şi reglare a sintezei enzimatice la tulpinile de micromicete Penicilium viride CNMN FD 04 - producător de pectinaze şi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02 - producător de amilaze au scos în evidenţă infl uenţa stimulatoare a acestora asupra biosintezei hidrolazelor respective.

Cuvinte-cheie
micromicete,

metalocomplexe, pectinaze, amilaze