Tumori maligne secundare metacrone şi sincrone la pacienţii cu limfomul Hodgkin
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1055 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-16 21:23
SM ISO690:2012
OLEINICOVA, Elena; CORCIMARU, Ion; IACOVLEVA, Iraida; MUSTEAŢĂ, Larisa; ROBU, Maria; DĂNILĂ, Aliona; GLADÎŞ, Valentina; POPESCU, Maria; MIHAILUŢA, Viorica. Tumori maligne secundare metacrone şi sincrone la pacienţii cu limfomul Hodgkin . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2013, nr. 3(14), pp. 464-470. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Tumori maligne secundare metacrone şi sincrone la pacienţii cu limfomul Hodgkin

Pag. 464-470

Oleinicova Elena, Corcimaru Ion, Iacovleva Iraida, Musteaţă Larisa, Robu Maria, Dănilă Aliona, Gladîş Valentina, Popescu Maria, Mihailuţa Viorica
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2014


Rezumat

La pacienţii cu limfomul Hodgkin pot apărea atât tumori sincrone in primul an de boală, cât şi tumori metacrone, care se dezvoltă în timp mai mult de un an, după tratament. Tumorile secundare sincrone mai mult se observă la bărbaţi de vârsta adultă şi înaintată, diagnosticaţi cu limfomul Hodgkin, iar cele metacrone se întâlnesc mai des la femei de vârstă mai tânără. La toţi bolnavii se observă varianta mixtcelulară. Bolnavii cu tumori secundare metacrone mai des se depistează în stadiul IIA a bolii, iar cei cu tumori secundare sincrone se depistează în stadiul IIB. Majoritatea bolnavilor cu tumori secundare a primit tratament combinat chimio-radioterapic, cu scop de inducere al remisiunii limfomului Hodgkin. Cel mai des tumorile secundare metacrone s-au depistat în timp de la 11 până la 20 şi mai mulţi ani, după diagnosticarea cu limfomul Hodgkin şi s-au dezvoltat, de obicei, pe fonul remisiunii complete a bolii. Toate tumorile secundare au decurs agresiv şi au manifestat rezistenţă sporită la terapie.

In patients with Hodgkin’s lymphoma can occur synchronous tumors, in the first year of the disease, and metachronous tumors, that develop in more than a year after the treatment. The secondary synchronous tumors are more common in adult and old age males, diagnosed with Hodgkin’s lymphoma, while the metachronous tumors have a higher rate of occurrence in more young females. The mixtcellular forms of tumors can be observed on all patients. The metachronous tumors are mostly revealed in the stage IIA, and secondary synchronous tumors are discovered in the stage IIB. The majority of the patients with secondary tumors were given combined chemo- and radiotherapy, in order to induce the remission of the Hodgkin’s lymphoma. After the Hodgkin’s lymphoma was treated in the background of complete remission of the disease,in about 11 to 20 years period the secondary metachronous tumors often diagnosed. All the secondary tumors were aggressive and manifested high resistance to therapies.