Factorii de risc ce contribuie la provocarea adolescenţilor spre iniţierea consumului de alcool
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
451 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-17 16:13
SM ISO690:2012
CONDRATIUC, Svetlana; REVENCO, Mircea; NACU, Anatolie; COŞCIUG, Ion; DELIV, Inga. Factorii de risc ce contribuie la provocarea adolescenţilor spre iniţierea consumului de alcool. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2013, nr. 3(14), pp. 602-607. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Factorii de risc ce contribuie la provocarea adolescenţilor spre iniţierea consumului de alcool

Pag. 602-607

Condratiuc Svetlana, Revenco Mircea, Nacu Anatolie, Coşciug Ion, Deliv Inga
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2014


Rezumat

Articolul reflectă unele date referitoare la preocupările şi viziunile adolescenţilor, fumatul ţigărilor cu tutun, utilizarea substanţelor narcotice, consumul de alcool de către tineri şi adolescenţi din mun. Chişinău, factori ce predispun la iniţierea utilizării alcoolului. Printre aceştea factorii cei mai însemnaţi sunt: exemplul nefavorabil al rudelor ce consumă tutun şi alcool, petrecerea neorganizată a timpului liber în afara orelor, fumatul şi consumul de alcool episodic în compania prietenilor de aceeaşi vârstă, prima încercare de substanţe psihoactive (consum de marihuană şi haşiş).

Article reflects data regarding the occupations, views and use of tobacco, drugs and alcohol by young people and adolescents from the municipality of Chisinau – factors which cause the beginning of the use of alcohol. Among them the most significant factors are: unfavorable example of relatives, which use tobacco and alcohol, disorganized pastime in out-of-school hours, episodic smoking and use of the alcohol with persons of the same age, the first steps in the use of psychoactive substances (use of marijuana and hashish).