Eficacitatea tratamentului leucemiei acute promielocitare la copii şi adulţi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1015 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-08 09:50
SM ISO690:2012
GLADÎŞ, Valentina; CORCIMARU, Ion; ROBU, Maria; CHELEA, Iurie; OLEINICOVA, Elena; PLASCHEVICI, Irina; ŞARAEVA, Svetlana. Eficacitatea tratamentului leucemiei acute promielocitare la copii şi adulţi . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2013, nr. 3(14), pp. 460-464. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Eficacitatea tratamentului leucemiei acute promielocitare la copii şi adulţi

Pag. 460-464

Gladîş Valentina, Corcimaru Ion, Robu Maria, Chelea Iurie, Oleinicova Elena, Plaschevici Irina, Şaraeva Svetlana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2014


Rezumat

A fost studiată eficacitatea tratamentului la 91 pacienţi cu leucemia acută promielocitară (LAP) în 5 grupuri de vîrstă: 5-12 ani, 13-18 ani, 19-40 ani, 41-60 ani şi de peste 60 ani. La toţi bolnavii s-a efectuat tratament cu acidul all-trans-retinoid (ATRA) în combinatie cu cicluri de polichimiotepaie „5 2”, „7 3”. A fost constatat ca LAP s-a dezvoltat mai frecvent la persoanele cu vîrsta 19-40 ani. Eficacitatea tratamentului a fost mai înaltă în grupurile de vîrstă 13-18 ani, 19-40 ani şi peste 60 ani ( 80%, 85%, 85,7% respectiv). Recidivele LAP au avut loc mai frecvent la copiii cu vîrsta 5-12 ani (75%) şi pacienţii cu vîrsta de peste 60 ani (66,7%).Vărsta pacienţilor cu LAP de 5-12 ani poate fi considerată ca un factor de prognostic nefavorabil.

Efficacy was studied in 91 patients with acute promyelocytic leukemia (APL) in five age groups: 5-12 years, 13-18 years, 19-40 years, 41-60 years and above 60 years. The treatment with all-trans retinoid acid (ATRA) in combination with cycles polichimioterapie „5 2”, „7 3” was performed in all patients . It was found that LAP has developed more frequently in people aged 19-40. Efficacy of the treatment was higher in age groups 13-18 years, 19-40 years and over 60 years (80%, 85%, 85,7% respectively). Relapses occurred more frequently in children aged 5-12 years (75%) and patients aged over 60 years (66,7%). Age of patients with APL 5-12 years may be considered as an unfavorable prognostic factor.