Particularităţile solicitărilor în asistenţă medicală de urgenţă în perioada valurilor de căldură (vara a. 2007)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
568 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-30 01:27
SM ISO690:2012
CROITORU, Cătălina; PANTEA, Valeriu; OPOPOL, Nicolae; OVERCENCO, Ala; CIOBANU, Gheorghe; CAZAC, Valeriu. Particularităţile solicitărilor în asistenţă medicală de urgenţă în perioada valurilor de căldură (vara a. 2007). In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2013, nr. 2(14), pp. 132-138. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Particularităţile solicitărilor în asistenţă medicală de urgenţă în perioada valurilor de căldură (vara a. 2007)

Pag. 132-138

Croitoru Cătălina12, Pantea Valeriu1, Opopol Nicolae12, Overcenco Ala1, Ciobanu Gheorghe3, Cazac Valeriu4
 
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
4 Serviciul Hidrometeorologic de Stat
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2014


Rezumat

Schimbările climatice provoacă efecte negative directe şi indirecte asupra sănătăţii populaţiei. Valurile de căldură şi temperaturile ambientale ridicate sunt unii din factorii de risc ale schimbărilor globale, care cer răspunsul adecvat din sistemul de sănătate publică. Estimarea solicitărilor de asistenţă medicală de urgenţă în perioada deosebit de caldă a a. 2007 pot servi ca baza ştiinţifică pentru elaborarea măsurilor de prevenţie şi diminuarea riscului de stres termic. Rezultatele studiu au arătat că în structura solicitărilor în AMU în perioada caniculară cea mai pronunțată creşterea demonstrează populația urbană, femei și persoanelor în vârstă de 18-39 ani şi 40-59; majoritatea cazurilor de solicitări în AMU sunt cauzate de bolile infecţioase şi parazitare, bolile sistemului nervos şi cel circulator.

Climate change causes direct and indirect negative effects on human health. Heat waves and high ambient temperatures are ones of the other risk factors of global change which require appropriate responses from the public health system. Estimation of emergency medical assistance call-outs during an unusually hot summer 2007 could serve as a scientific basis for elaboration of preventive measures and reduce the risk of heat stress for the population. Study results have shown that in the structure of emergency call-outs the most pronounced increasing of call-outs number during hot weather is demonstrated by urban population, women and persons aged 18-39 years and 40-59; in nosological structure the most number of call-outs of emergency medical assistance are caused by infectious and parasitic diseases, the nervous and circulatory systems.