Cauzele de deces a persoanelor longevive
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
652 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-11 21:34
SM ISO690:2012
NEGARĂ, Anatolie; GREJDIANU, Tudor; MARGINE, Leonid; BADAN, Vlad; BLAJA-LISNIC, Natalia; LUPAŞCU-VOLENTIR, Felicia; LAVRIC, Alexandru. Cauzele de deces a persoanelor longevive. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2013, nr. 2(14), pp. 173-178. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Cauzele de deces a persoanelor longevive

Pag. 173-178

Negară Anatolie, Grejdianu Tudor, Margine Leonid, Badan Vlad, Blaja-Lisnic Natalia, Lupaşcu-Volentir Felicia, Lavric Alexandru
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2014


Rezumat

În lucrare se descrie situația procesului de îmbătrânire a populației vârstnice şi a structurii cauzelor de deces la nivel internațional şi național. În continuare se prezintă rezultatele studiului efectuat a cauzelor de deces a populației longevive 80 ani şi mai mult pe Republica Moldova, oraşul Bălți şi raionul Donduşeni în intervalul de timp 2008-2011.

This paper describes the situation of the elderly populations aging process and the structure of causes of death at national and international level. Further are presented the results of the study of the causes of death of the longevous population over 80 years from the Republic of Moldova, Balti and Donduseni in the period of years 2008-2011.