Calitatea vieţii – în corelaţie cu indicatorii de măsurare a sănătăţii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
445 51
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-22 21:22
SM ISO690:2012
GREJDIANU, Tudor; OBADA, Valerii; MARGINE, Leonid; LUPACESCU, Iurie; LAVRIC, Alexandru. Calitatea vieţii – în corelaţie cu indicatorii de măsurare a sănătăţii . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2013, nr. 2(14), pp. 182-185. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Calitatea vieţii – în corelaţie cu indicatorii de măsurare a sănătăţii

Pag. 182-185

Grejdianu Tudor, Obada Valerii, Margine Leonid, Lupacescu Iurie, Lavric Alexandru
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2014


Rezumat

În lucrare se defineşte unele noţiuni a calităţii vieţii în corelaţi cu sănătatea. Conceptul de calitate a vieţii este un indicator a sănătăţii atât pentru populaţie, cât şi pentru guverne şi se impune realizarea de moduri de viaţă favorabile sănătăţii, are o dezvoltare largă ce include: „fericire – mulţumire”, „adaptare socială” şi „ satisfacţie de viaţă”.

In this article are defined some notions of quality of life towards health. The council of life quality is au indicator of health in population, and in governments, and it applies the realization of some favorable wags of life, has whole developments which include: “happiness – salve spacious”, “social adaptation and, satisfaction of life”