Aspecte medico-sociale in realizarea programului naţional de perinatologie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 0
Vizualizări 264
Vizitatori unici 16
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte medico-sociale in realizarea programului naţional de perinatologie

Pag. 324-328

Cotovan Mihail, Gramma Rodica
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 January, 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Aspectele medico-sociale ale protecției maternității în toate perioadele de dezvoltare a societății au fost şi rămân actuale. Fenomenele sociale negative din perioada de tranziție pe care o parcurge Republica Moldova, în special sărăcia, migrația cu majorarea numărului familiilor incomplete, şomajul, condițiile de trai nefavorabile, lipsa surselor de venit cauzează consecințe dramatice pentru familiile care îşi planifică conceperea şi naşterea unui copil. Disponibilitatea serviciilor de sănătate si performanțele sistemului de sănătate, accesul la asistență medicală preconcepțională calitativă, inclusiv tratarea diferitor maladii, care pot influența nefavorabil viitoarea sarcină reprezintă condiții indiscutabile pentru asigurarea succesului în realizarea obiectivelor de fortificare și păstrare a sănătății mamei și copilului.

The medico-social aspects of the maternity protection in all the periods of development of the society were and remain of current relevance. The negative social phenomena that occur currently in the Republic of Moldova in the period of transition, in particular poverty, migration resulting in the growing number of incomplete families, unemployment, inadequate housing conditions, lack of income sources are causing dramatic consequences for the families that plan to conceive and give birth to a child. The availability of health services, the performance of the health system, the access to quality preconception care, including the treatment of different diseases that can affect adversely the developing foetus, are indisputable requisites for the successful achievement of the objectives aiming at the strengthening and maintaining maternal and child health.