Ploşniţa Perillus bioculatus f. (heteroptera, pentatomidae) – prădătorul principal al gândacului de Colorado
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
477 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-07 10:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.491:632.76:632.937 (1)
Rădăcini și tubercule comestibile. Culturi de rădăcinoase (12)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (334)
SM ISO690:2012
DERJANSCHI, Valeriu; ELISOVEŢCAIA, Dina; CALESTRU, Livia. Ploşniţa Perillus bioculatus f. (heteroptera, pentatomidae) – prădătorul principal al gândacului de Colorado . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2013, nr. 4(31), pp. 90-93. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461

Ploşniţa Perillus bioculatus f. (heteroptera, pentatomidae) – prădătorul principal al gândacului de Colorado

CZU: 633.491:632.76:632.937
Pag. 90-93

Derjanschi Valeriu, Elisoveţcaia Dina, Calestru Livia
 
Institutul de Zoologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2014


Rezumat

În partea de centru şi nord a Republicii Moldova pe plantaţiile de cartof a fost depistată ploşniţa Perillus bioculatus, care se consideră ca entomofag principal al gândacului de Colorado. Conform datelor preliminare, se conchide că heteropterul nord-american s-a aclimatizat spontan în sud-estul Europei. Se estimează, că integrarea ecologică a acestei specii prădătoare în agrocenoze va reduce esenţial efectivul numeric al fitofagului Leptinotarsa decemlineata, iar prin excluderea tratamentelor chimice vor fi obţinute produse agricole ecologic pure.

In the central and northern part of the Republic of Moldova at potato plantations there was detected the stink bug Perillus bioculatus which is considered as a principal entomophage of Colorado potato beetle. According to preliminary data, the conclusion is made that the North American bug has aclimatized spontaneously in the south-east of Europe. It is assumed that the ecological integration of this harmfull species in agrocenosis will reduce essentially the quantitative effect of phytophage Leptinotarsa decemlineata, but excluding the chemical treatments there will be obtained the ecologically pure agricultural products.

Cuvinte-cheie
cartoful, gândacul de Colorado Leptinotarsa decemlineata, ploşniţa răpitoare Perillus bioculatus, integrarea ecologică.