Promovarea culturii în Basarabia: revista societăţii istorico-arheologice bisericeşti din Basarabia
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1213 45
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-04 02:32
SM ISO690:2012
CHIOSA, Igor. Promovarea culturii în Basarabia: revista societăţii istorico-arheologice bisericeşti din Basarabia . In: BiblioScientia. 2013, nr. 9, pp. 29-37. ISSN 1857-2278.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
BiblioScientia
Numărul 9 / 2013 / ISSN 1857-2278

Promovarea culturii în Basarabia: revista societăţii istorico-arheologice bisericeşti din Basarabia

Pag. 29-37

Chiosa Igor
 
Institutul de Istorie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2014


Rezumat

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei.

The article reports to large audience little known historical aspects of the Bessarabian periodicals of the first half of the 19th century. The review of the journal „Revista Societatii Istorico-Arheologice Bisericesti din Basarabia” (Proceedings of the Historical and Archaeological Church Society from Bessarabia) is presented. There were published 24 volumes in the period of 1909-1934. The main topic of articles, published in the journals, is dedicated to the history of Bessarabia (the area between the Prut and the Dniester) and in particular to the history of the Bessarabian Church. Secular articles are also published in the Proceedings. This article familiarizes readers with the journal and thematic diapason of the articles.

Cuvinte-cheie
Basarabia, cultură,

Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia, biserica ortodoxă