Duhovnicească deprindere: un manuscris nemţean necunoscut
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
830 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-22 17:02
SM ISO690:2012
CERETEU, Igor. Duhovnicească deprindere: un manuscris nemţean necunoscut . In: BiblioScientia. 2013, nr. 9, pp. 5-9. ISSN 1857-2278.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
BiblioScientia
Numărul 9 / 2013 / ISSN 1857-2278

Duhovnicească deprindere: un manuscris nemţean necunoscut

Pag. 5-9

Cereteu Igor
 
Institutul de Istorie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2014


Rezumat

Printre valorile bibliofile atestate în sectorul Carte rară şi veche a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei este un manuscris de la începutul secolului XIX, cu titlul Duhovnicească deprindere, copiat de monahul Stratonic de la mănăstirea Neamţ. Manuscrisul s-a aflat în biblioteca acestei mănăstiri până în anul 1864, ulterior fiind atestat la mănăstirea Noul Neamţ din Basarabia. În rândurile de mai jos redăm unele informaţii despre acest manuscris, ca: titlul, cuprinsul cărţii, însemnările manuscrise şi ştampilele aplicate pe foile cărţii, în speranţa că aceste date vor fi de folos celor interesaţi de valorile bibliofile româneşti la general şi de cele nemţene în particular.

Among bibliophilic valuables certified in the Rare and Old Book Collection of the Central Scientific Library „A. Lupan” of the Academy of Sciences of Moldova is a manuscript Duhovnicească deprindere copied by monk Stratonic from the Neamt monastery at the beginning of the 19th century. The manuscript was in the library of monastery untill 1864 and was later certified in the monastery Noul Neamt in Bessarabia. See below information about this manuscript: title, table of contents, notes and stamps applied to the pages of the book. We hope that these data will be useful for those who are interested in the Romanian bibliophilic valuables in general and in the Neamt valuables in particular

Cuvinte-cheie
manuscris, mănăstirea Neamţ, Basarabia,

valori bibliofile, mănăstirea Noul Neamţ