Construcţia etică1 a limbajului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
371 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-31 14:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:811.135.1'272 (2)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1035)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (605)
SM ISO690:2012
VICOL, Nelu. Construcţia etică1 a limbajului. In: Univers Pedagogic. 2013, nr. 4(40), pp. 19-27. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 4(40) / 2013 / ISSN 1811-5470

Construcţia etică1 a limbajului

CZU: 37.016:811.135.1'272
Pag. 19-27

Vicol Nelu
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2014


Rezumat

Articolul semnifică specificarea etică a limbajului privind modul nostru uman de a gândi şi de a simţi, de a ne raporta la oameni şi la lume în contextul relaţiei etice, ca un instrument hermeneutic indispensabil demersului etic, dat fiind că, în lumea pe care omul o deschide şi pe care o exprimă, limbajul său este în primul rând prezent ca instrument moral, etic.

L’article signifie la specification éthique du langage visant notre mode humain de penser et de sentir, de nous rapporter aux gens et au monde dans le contexte des relation éthiques, comme un instrument hermeneutique indispensable pour la déroulement éthique, étant donné que, dans le monde que l’homme découvre et exprime, son langage est premièrment présent comme un outil moral, éthique.

Cuvinte-cheie
limbaj, educaţie, valoare, etică