Amilina – rolul metabolic şi noi perspective de utilizare clinică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
2283 71
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-09 12:46
SM ISO690:2012
USTUROI, Igor; LÎSÎI, Leonid; PROTOPOP, Svetlana. Amilina – rolul metabolic şi noi perspective de utilizare clinică . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 1(11), pp. 228-232. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 1(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Amilina – rolul metabolic şi noi perspective de utilizare clinică

Pag. 228-232

Usturoi Igor, Lîsîi Leonid, Protopop Svetlana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Amylin – metabolic role and new perspectives in clinical use Amylin – a 37-amino acid polypeptide hormone identified in 1987, is the product of a gene located on chromosome 12.1. Amylin is synthesized by the pancreatic β-cells and is co-secreted with insulin in response to enteral nutrient intake with a secretory and plasma concentration profile similar to that of insulin. Amylin and its analogues have similar effects and mechanisms of action in that they suppress postprandial glucagon's secretion, regulate the rate of gastric emptying, reduce food intake and increase satiety. They also influence calcium homeostasis and have an anabolical action to the bone. Amylin seems to be an attractive candidate for diabetes mellitus and osteoporoses diagnosis and/or therapy.

Amilina – hormon polipeptidic compus din 37 de aminoacizi, identificat în anul 1987, reprezintă produsul unei gene localizate pe cromozomul 12.1. Este sintetizată de celulele β pancreatice şi secretată împreună cu insulina ca răspuns la ingestia alimentelor. De altfel prezintă un profil secretoriu şi al concentraţiei plasmatice similare insulinei. Amilina şi analogii săi au aceleaşi efecte şi mecanisme de acţiune, care conduc la supresia secreţiei postprandiale de glucagon, reglarea evacuării gastrice, reducerea consumului alimentar şi creşterea saţietăţii. De asemenea, influenţează homeostazia calciului şi posedă un efect anabolizant asupra sistemului osos. Amilina pare să fie un candidat atractiv in diagnosticul şi/sau terapia diabetului zaharat şi a osteoporozei.