Unele aspecte ale tahicardiei paroxistice supraventriculare la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
439 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-11 14:49
SM ISO690:2012
BURUIAN, Gabriela; BERNAZ, Iulia; MARANDIUC, Svetlana; RUDI, Marcu; PALII, Ina. Unele aspecte ale tahicardiei paroxistice supraventriculare la copii . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2009, nr. 5(10), pp. 260-264. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 5(10) / 2009 / ISSN 1857-1719

Unele aspecte ale tahicardiei paroxistice supraventriculare la copii

Pag. 260-264

Buruian Gabriela, Bernaz Iulia, Marandiuc Svetlana, Rudi Marcu, Palii Ina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2013


Rezumat

In the study are presented the results of examination of 67 patients with supraventricular paroxistic tachycardia, who were classified into two groups depending on children’s age (Ist group – 0-4 years, IInd group – 5-18 years). The study demonstrated a difference of triggers, clinical manifestations and paraclinical aspects in supraventricular paroxistic tachycardia between the two groups.

În studiu sunt prezentate rezultatele examinarii a 67 de pacienti cu tahicardie paroxistica supraventriculara, care au fost grupate în doua loturi în functie de vârsta copiilor (I lot – 0-4 ani, al II- lea lot– 5-18 ani). Studiul a demonstrat o diferenta a factorilor declansatori, a manifestarilor clinice si aspectele paraclinice în tahicardie paroxistica supraventriculara dintre cele doua loturi.