Subjects of computer crime prevention and their competence
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
377 0
SM ISO690:2012
ARKHIPOVA, Kira. Subjects of computer crime prevention and their competence. In: Legea şi Viaţa. 2013, nr. 11/3(263), pp. 10-13. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11/3(263) / 2013 / ISSN 1810-309X

Subjects of computer crime prevention and their competence

Pag. 10-13

Arkhipova Kira
 
 
Disponibil în IBN: 30 decembrie 2013


Rezumat

Author describes different kinds of subjects of computer crime resist and cooperation while fulfillment of their functions. Attention is paid to the coordination of the prophylaxis activities with Computer Crime Research Center and importance of such work. We also consider the competence of the court as one of the most important subject in crime resist through the fulfillment of its direct task - administration of justice. The emphasis is made on the work of police and other law enforcements having precautionary function. The author also speaks about other government and non-government organizations and institutions also resisting crime in this sphere.

Автор рассматривает виды субъектов противодействия преступности в сфере использования компьютерных технологий и их взаимодействие в процессе осуществления своих функций. Обращается внимание на координацию профилактических действий субъектов с Центром исследования компьютерных преступлений и важность такой работы. Также рассматривается компетенция суда как одного из наиболее важных субъектов противодействия преступности, благодаря выполнению своего непосредственного задания – осуществления правосудия. Делается акцент на работе милиции и прочих правоохранительных органов, которые выполняют предупреди- тельную функцию. Автор говорит и о прочих государственных и негосударственных учреждениях и организациях, которые также противодействуют преступности в данной сфере.

Cuvinte-cheie
субъекты противодействия преступности в сфере компьютерных технологий,

профилактика

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Dragan, B.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Osadci, D.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Ştepa, V.A.</creatorName>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Optimizarea parametrilor de formă a stimulilor electrici în electroanalgezia la şobolani
</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2009</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-1719</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2009-12-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>Electrical stimuli shape parametres opimization in rat electroanalgesia
Transcranial electrostimulation (TES) is a procedure based on the effect induced by the electrical current when passing through the brain via electrodes placed in the scalp. During the research the evaluation of the analgetic effect of TES was tried on rats, this depending on the shape of the electrical stimuli, by measuring the deviations in blood pressure, during painful stimulation. When using rectangular shaped current, analgesia occured. While using triangular current, analgesia was not noticed.</description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Electrostimularea transcraniană (TES) reprezintă o metodă de acţiune a curentului
electric asupra creierului prin intermediul electrozilor plasaţi la nivelul scalpului. În cursul experimentului am încercat evaluarea efectului analgezic a TES la şobolani în dependenţă de forma stimulului electric, prin măsurarea devierilor în tensiunea arterială la stimuli dureroşi. La folosirea curentului de formă dreptunghiulară, am observat efect analgezic, la folosirea curentului de formă triunghiulară efectul analgezic a lipsit.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>