Posibile relaţii între infecţiile herpetice şi imunitatea copiilor care suporta Ira
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
312 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-08-10 01:00
SM ISO690:2012
ŢURCANU, Tamara. Posibile relaţii între infecţiile herpetice şi imunitatea copiilor care suporta Ira . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2009, nr. 5(10), pp. 384-388. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 5(10) / 2009 / ISSN 1857-1719

Posibile relaţii între infecţiile herpetice şi imunitatea copiilor care suporta Ira

Pag. 384-388

Ţurcanu Tamara
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

According to world epidemiologic studies, the affections of respiratory system in children of early age represent 78-86% of the pathology at this age.(Whithy R.I.,Roizman B.2001) Annually each third person on the planet has an acute respiratory infection. The ARIs are often associated with the activation of pathogenically conditioned flora, the appearance of intra-cellar persistent infections, including the herpetic one, which can finally lead to immunopathological states or transitory immunologic deficiency. WHO estimations show that the intra-cellar infections are the most spread infections on the planet, the mortality caused by herpetic infection being on second place (15.8%) in the group of viral infections after flu (35.8%)(Newspaper “Pediatrics and Perynatologie “nb.3(27)2006.

Conform studiilor epidemiologice mondiale, afectiunile aparatului respirator la copii de vîrsta mica reprezinta 76-86% din patologia acestei vârste( Whithy R.I.,Roizman B.2001) Anual, fiecare a treia persoana de pe glob prezinta un episod de infectie acuta respiratorie. Infectiile respiratorii acute se asociaza deseori cu activarea florei condit ionat patogene, aparitia infectiilor persistente intracelulare, inclusiv si celei herpetice,care în final pot induce stari imunopatologice, sau insuficient a imunologica tranzitorie. Estimarile OMS arata ca infectiile intracelulare sunt cel mai raspândite infectii pe planeta , mortalitatea cauzata de infectia herpetica se situeaza pe locul doi (15,8%) în grupul infectiilor virale,dupa gripa 35,8%) (Jurnalul „Perinatologie si Pediatrie” nr.3 (27) 2006).