Determinarea dimensiunilor semifabricatului supus deformării plastice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
822 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-07 22:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.83.052(478) (1)
Organe de mașini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere (63)
SM ISO690:2012
TRIFAN, Nicolae. Determinarea dimensiunilor semifabricatului supus deformării plastice . In: Intellectus. 2013, nr. 3, pp. 88-92. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Determinarea dimensiunilor semifabricatului supus deformării plastice

CZU: 621.83.052(478)
Pag. 88-92

Trifan Nicolae
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2013


Rezumat

Analiza influenţei parametrilor angrenajului precesional asupra volumului dinţilor va permite de a determina timpul necesar prelucrării prin deformare plastică a unei roţi dinţate la stadiul de proiectare a transmisiei planetare precesionale. Programul elaborat va putea fi utilizat, de asemenea, la proiectarea iniţială a transmisiilor planetare precesionale în vederea determinării masei roţilor proiectate cu scopul determinării consumului specific de materiale, în kg/Nm, pentru a stabili ulterior masa.

Analysis of the influence of parameters of the precessional gearing on the volume of teeth will determine the time required for the machining by plastic deformation of a gearwheel at the planetary precessional transmission designing stage. The developed software can also be used for the initial design of planetary precessional transmissions in order to determine the weight of designed gearwheels to determine the specific consumption of materials, in kg/Nm, to further determine the weight.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-27667</cfResPublId>
<cfResPublDate>2013-11-01</cfResPublDate>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>88</cfStartPage>
<cfISSN>1810-7079</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/27667</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Determinarea dimensiunilor semifabricatului supus deformării plastice
</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Analiza influenţei parametrilor angrenajului precesional asupra volumului dinţilor va permite de a determina timpul necesar prelucrării prin deformare plastică a unei roţi dinţate la stadiul de proiectare a transmisiei planetare precesionale. Programul
elaborat va putea fi utilizat, de asemenea, la proiectarea
iniţială a transmisiilor planetare precesionale în vederea determinării masei roţilor proiectate cu scopul determinării consumului specific de materiale, în kg/Nm, pentru a stabili ulterior masa.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Analysis of the influence of parameters of the precessional gearing on the volume of teeth will determine the time required for the machining by plastic deformation of a gearwheel at the planetary precessional transmission designing stage. The developed
software can also be used for the initial design of planetary precessional transmissions in order to determine the weight of designed gearwheels to determine the specific consumption of materials, in kg/Nm, to further determine the weight.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-11-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-11-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-13256</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-11-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-13256</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-13256-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-11-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Trifan</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Nicolae</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>