Formarea repertoriului pianistic naţional în Republica Moldova în a doua jumătate a secolului xx (anii '40–'60 )
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
523 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-10 15:45
SM ISO690:2012
GUPALOVA, Elena. Formarea repertoriului pianistic naţional în Republica Moldova în a doua jumătate a secolului xx (anii '40–'60 ) . In: Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice. 2012, nr. 4(17), pp. 109-115. ISSN 1857-2251.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Numărul 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251

Formarea repertoriului pianistic naţional în Republica Moldova în a doua jumătate a secolului xx (anii '40–'60 )

Pag. 109-115

Gupalova Elena
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Articolul descrie procesul evoluţiei muzicii moldoveneşti contemporane pentru pian, asimilarea treptată de către compozitori a diferitelor genuri muzicale, dezvoltarea activităţii pedagogice, interpretative şi editoriale din Republica Moldova în cea de-a doua jumătate a sec. XX. De asemenea, mai este analizată includerea lucrărilor autohtone pentru pian în repertoriul instructiv şi cel de concurs. Autoarea depistează o anumită corelaţie între aprobarea pedagogică şi concertistică a pieselor pentru pian şi publicarea lor ulterioară.

The article describes the process of evolution of Moldovan contemporary music for piano, the gradual assimilation by the composers of different music styles, the evolution of pedagogical, interpretative and editorial activities in the Republic of Moldova in the second half of the 20th century. There is also an analysis of the introduction of native pieces for piano in the educational and competition repertory. The author traced out a certain correlation between the pedagogical and concert approval of the pieces for piano and their subsequent publication.

Cuvinte-cheie
culegere de note,

publicaţii pentru pian, repertoriul autohton instructiv, repertoriul pentru concurs, aprobarea pedagogică şi concertistică.