Biology, productivity and the possibilities for using Silphium Perfoliatum L. species in Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1240 8
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-03 08:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.3: (8)
Plante de nutreț cu excepţia ierburilor (120)
SM ISO690:2012
TELEUŢĂ, Alexandru, ŢIŢEI, Victor, COSHMAN, Sergiu. Biology, productivity and the possibilities for using Silphium Perfoliatum L. species in Moldova . In: Revista Botanică, 2013, nr. 1(6), pp. 60-66. ISSN 1857-2367.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Botanică
Numărul 1(6) / 2013 / ISSN 1857-2367 /ISSNe 2587-3814

Biology, productivity and the possibilities for using Silphium Perfoliatum L. species in Moldova
CZU: 633.3:

Pag. 60-66

Teleuţă Alexandru1, Ţiţei Victor1, Coshman Sergiu2
 
1 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
 
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Silphium perfoliatum L. species, autochthonous cv. „Vital” reaches the productivity of 14.22 kg / m2 fresh mass or 2.41 kg/ m2 of substance absolutely dry, is characterized by high protein content equilibrated with essential amino acids for animal nutrition was established. Biomass can be used to obtain renewable energy, involves the caloric capacity equal to 18,3 MJ/kg.

S-a stabilit că specia Silphium perfoliatum L., soiul autohton „Vital”, atinge productivitatea de 14,22 kg/ m2 masă proaspătă sau 2,41 kg/ m2 substanţă absolut uscată cu conţinut ridicat de proteină, echilibrat cu acizi aminici esenţiali pentru nutriţia animalelor. Biomasa poate fi utilizată pentru obţinerea energiei renovabile, capacitatea calorică constituind 18,3 MJ/kg.

Cuvinte-cheie
silphium,

Productivity, renewable energy