Dezvoltarea responsabilităţii sociale în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova ca obiectiv strategic de integrare în comunitatea europeană
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
634 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-22 19:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.35:334.72(478) (3)
Activități manageriale (242)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (554)
SM ISO690:2012
BUCIUŞCAN, Silvia; ŞENDREA, Mariana. Dezvoltarea responsabilităţii sociale în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova ca obiectiv strategic de integrare în comunitatea europeană . In: Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, pp. 42-46. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 2 / 2013 / ISSN 1857-4130

Dezvoltarea responsabilităţii sociale în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova ca obiectiv strategic de integrare în comunitatea europeană

CZU: 005.35:334.72(478)
JEL: D61, F15, I 31, M16
Pag. 42-46

Buciuşcan Silvia, Şendrea Mariana
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Integrarea socio-economică a Republicii Moldova în Comunitatea Europeană poate fi deţinută de către întreprinderi pentru a realiza măsuri concrete întru asigurarea funcţionării eficiente a standardelor internaţionale de management al calităţii, responsabilitate socială şi management al mediului ISO 9000, SA 800 şi ISO 14000.

Socio-economic integration of the Republic of Moldova into the European Community may be held by the companies to achieve concrete measures in order to ensure the effective functioning of the international standards of quality management, social responsibility and environmental management ISO 9000 series, SA 800 and ISO 14000.

Cuvinte-cheie
responsabilitate socială, raport social, acţiuni filantropice, plan strategic,

integrare in comunitatea europeana