Transplantarea celulară: actualităţi şi perspective
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
579 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-23 00:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-089.843:611.018.7 (2)
Patologie. Medicină clinică (3278)
Anatomie. Anatomie umană și comparată. (77)
SM ISO690:2012
ABABII, Ion; CIOBANU, Pavel; NACU, Viorel; TOPOR, Boris; GORNEA, Filip. Transplantarea celulară: actualităţi şi perspective . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2013, nr. 3(30), pp. 72-76. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461

Transplantarea celulară: actualităţi şi perspective

CZU: 616-089.843:611.018.7
Pag. 72-76

Ababii Ion, Ciobanu Pavel, Nacu Viorel, Topor Boris, Gornea Filip
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

The article presents the review on the problems of the cells transplantation, particularly the stem cells transplantation, about their role in the human organism, methods of obtaining and possibilities for optimization of the regeneration process. The opportunity of the cells cultures use in the cell-replacement therapy of diseases and some received results in this area. The global and national priority in tissue engineering and cells transplantation.

Articolul prezintă o trecere în revistă a diferitor aspecte privind transplantarea celulară şi, în particular, a celulelor stem. Este evocat rolul lor în organismul uman, metodele de colectare şi posibilităţile de optimizare a procesului de regenerare; oportunităţile de utilizare a culturilor celulare în terapia de înlocuire a celulelor în diverse maladii şi rezultatele obţinute în acest domeniu; priorităţile mondiale şi naţionale în ingineria tisulară şi transplantarea celulară.

Cuvinte-cheie
celule stem,

culturi celulare, terapie celulară, regenerarea ţesuturilor.