Influenţa şocului hiperosmotic indus asupra sintezei lipidelor la microalga Dunaliella salina CNM-AV-02
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
797 1
SM ISO690:2012
IAŢCO, Iulia. Influenţa şocului hiperosmotic indus asupra sintezei lipidelor la microalga Dunaliella salina CNM-AV-02. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr. 3(312), pp. 129-135. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X

Influenţa şocului hiperosmotic indus asupra sintezei lipidelor la microalga Dunaliella salina CNM-AV-02

Pag. 129-135

Iaţco Iulia
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-270</cfResPublId>
<cfResPublDate>2010-01-01</cfResPublDate>
<cfVol>312</cfVol>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>129</cfStartPage>
<cfISSN>1857-064X</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/270</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Influenţa şocului hiperosmotic indus asupra sintezei lipidelor la microalga Dunaliella salina CNM-AV-02</cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-01-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-01-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12512</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-01-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12512</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12512-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-01-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Iatsco</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Iulia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>