Aprecierea activităţii antioxidante şi antiradicalice a extractelor din Porphyridium cruentum prin aplicarea metodelor non-specifice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
923 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-21 14:55
SM ISO690:2012
RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; MISCU, Vera; CHIRIAC, Tatiana; COJOCARI, Angela; SADOVNIC, Daniela; RUDIC, Valeriu. Aprecierea activităţii antioxidante şi antiradicalice a extractelor din Porphyridium cruentum prin aplicarea metodelor non-specifice. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr. 3(312), pp. 114-120. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X

Aprecierea activităţii antioxidante şi antiradicalice a extractelor din Porphyridium cruentum prin aplicarea metodelor non-specifice

Pag. 114-120

Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Chiriac Tatiana, Cojocari Angela, Sadovnic Daniela, Rudic Valeriu
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2013


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Rudi, L.B.</dc:creator>
<dc:creator>Cepoi, L.E.</dc:creator>
<dc:creator>Miscu, V.G.</dc:creator>
<dc:creator>Chiriac, T.V.</dc:creator>
<dc:creator>Cojocari, A.I.</dc:creator>
<dc:creator>Sadovnic, D.C.</dc:creator>
<dc:creator>Rudic, V.F.</dc:creator>
<dc:date>2010-01-01</dc:date>
<dc:source>Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii 312 (3) 114-120</dc:source>
<dc:title>Aprecierea activităţii antioxidante şi
antiradicalice a extractelor din Porphyridium cruentum prin aplicarea metodelor non-specifice</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>