Some aspects of the wind energy integration into the national power system
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
322 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-18 00:16
SM ISO690:2012
SOBOR, Ion; TĂRÎŢĂ, Stela. Some aspects of the wind energy integration into the national power system . In: Meridian Ingineresc. 2012, nr. 4, pp. 13-17. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 4 / 2012 / ISSN 1683-853X

Some aspects of the wind energy integration into the national power system

Pag. 13-17

Sobor Ion, Tărîţă Stela
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Integrarea în SEEN a 200 MW putere eoliană semnifică un factor de penetrare egal cu 0,13 şi nu va crea probleme tehnice majore. Acceptarea schemei de sprijin FiT a producerii energiei electrice eoliene va conduce la creşterea tarifului pentru consumatorii finali. Dacă se acceptă FiT=10,1 c€/kWh va creşte tariful cu 7,3-6,5 %. Mai mare va fi pentru consumatorii deserviţi de compania GN Union Fenosa, mai mică – pentru consumatorii deserviţi de compania RED Nord. Se compară valorile FiT-ului cu evoluţia probabilă a costului energiei electrice livrate de la CTEM şi a celei procurate de la CET-uri şi CHE.

Integration in the NPG of 200 MW wind power means a wind energy penetration factor equal to 0,13 and will not cause major technical problems. Acceptance of the FiT supporting scheme for wind power generation will increase tariffs for end consumers. If one accepts FiT = 10,1 c€/kWh the tariff increasing will be 6,5-7,3 %. Higher increasing will be for consumers served by the GN Union Fenosa Company, lower - for consumers served by RED Nord Company. FiT values are compared with the probable cost of electricity imported from CTEM power plant and delivered from local CHP and HPP.

L’intégration dans la SEN de 200 MW énergie éolienne signifie un facteur de la pénétration égal à 0,13 et ne causera pas de problèmes techniques majeurs. Acceptation de FiT en tant que système de support de la production d’énergie éolienne va augmenter les tarifs pour les consommateurs finaux. Si l’on accepte FiT = 10,1 c€/kWh augmentera le taux de 6,5-7,3 %. Plus pour les consommateurs desservis par la société GN Union Fenosa, la baisse - pour les consommateurs desservis par RED Nord. Les valeurs FiT sont comparées avec le coût probable de l’électricité importée à partir de la centrale CTEM et livré du local cogénération et hydraulique centrales.

Интеграция в НЭС до 200 МВт ветряной энергии означает, что коэффициент проникновения энергии ветра будет равным 0,13 и не последует серьезных технических проблем. Принятие схемы поддержки ветровой энергии типа FiT приведет к повышению тарифов для конечных потребителей. Если принять FiТ = 10,1 с€/кВт-ч, увеличение тарифа составит 6,5-7,3 %. Максимальное увеличение будет для потребителей, обслуживаемых компанией GN Union Fenosa, меньшее - для потребителей, обслуживаемых компанией RED Nord. Значения FiT сравниваются с вероятной стоимости электроэнергии, поставляемой Молдавской ГРЭС и местными ТЭЦ и ГЭС.