The forms of organization and financing of the health system: experiences and opportunities
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
648 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-22 09:15
SM ISO690:2012
GANEA, Victoria; COPĂCEANU, Cristina. The forms of organization and financing of the health system: experiences and opportunities . In: Meridian Ingineresc. 2012, nr. 2, pp. 77-79. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 2 / 2012 / ISSN 1683-853X

The forms of organization and financing of the health system: experiences and opportunities

Pag. 77-79

Ganea Victoria1, Copăceanu Cristina2
 
1 National Council for Accreditation and Attestation,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 octombrie 2013


Rezumat

Diferite state au abordări diferite metode de formare a sistemului de asistenţă medicală şi finanţarea acestuia. În unele ţări, serviciile medicale, sunt gratuite pentru toţi cetăţenii, plătite de la bugetul de stat, din veniturile fiscale. În alte state, s-a dezvoltat practica de alocare a unei taxe speciale, care este plătită pentru serviciile de îngrijire a sănătăţii. Astfel de modele sunt de un deosebit interes pentru Republica Moldova.

Different countries have different approaches to training methods medical system and its financing. In some countries, medical services are free for all, paid from state budget, fiscal revenues. In other states, has developed the practice of granting a special tax that is paid for health care services. Such models are of particular interest to the Republic of Moldova.

Différents états ont des approches différentes à la formation des méthodes du système médical et son financement. Dans certains pays, les services médicaux sont gratuits pour tous, payé par le budget de l'Etat, les recettes fiscales. Dans d'autres Etats, a développé la pratique de l'octroi d'une taxe spéciale qui est versée pour les services de soins de santé. Ces modèles sont d'un intérêt particulier à la République de Moldova.

Разные государства по-разному подходят к формированию системы здравоохранения. В одних странах, медицинские услуги, являющиеся бесплатными для всех граждан страны, оплачиваются из государственного бюджета за счет общих налоговых сборов. В других государствах, получила развитие практика выделения специального налога, за счет которого оплачивается медицинское обслуживание населения. Подобные модели представляют особый интерес для РМ.