The eastern partnership project, current state and future prospects
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
593 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-12 14:52
SM ISO690:2012
IOVE (MUSTEAŢĂ), V.. The eastern partnership project, current state and future prospects . In: Meridian Ingineresc. 2012, nr. 2, pp. 73-76. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 2 / 2012 / ISSN 1683-853X

The eastern partnership project, current state and future prospects

Pag. 73-76

Iove (Musteaţă) V.
 
The Bucharest University of Economic Studies
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2013


Rezumat

Lucrarea îşi propune să prezinte percepţiile pe care le-au avut de ţările in momentul aderării la Parteneriatul Estic, împreună cu Uniunea Europeană şi de a le compara cu rezultatele efective obţinute pe parcursul celor trei ani de colaborare. Ne-am propus să identificăm dacă în viitorul apropiat există şansa ca cel puţin unele dintre doleanţele ţărilor est-europene să fie abordate în cadrul proiectului, şi ce le va determina pe aceste state să se conformeze în continuare cu cerinţele Uniunii Europene.

The paper aims to present the perceptions held by the countries when they joined the Eastern Partnership along with the European Union and compare them to the actual results achieved during the three years of collaboration. We would like to establish if in the near future there is a chance that at least some of the desires of the Eastern European countries will be addressed within the project, and what will determine them to keep complying with EU requirements.

L'article vise à présenter les perceptions détenues par les pays de l’Europe orientale quand ils ont rejoint le Partenariat de l’Est avec l'Union Européenne et des les comparer aux résultats réels obtenus au cours des trois années de collaboration. Nous tenons à établir si dans un avenir proche il ya une chance que certains au moins des désirs des pays d'Europe orientale sera abordée dans le projet, et ce qui va les déterminer à garder se conformer aux exigences de l'Union Européenne.

Статья призвана представить восприятие стран Восточной Европы при присоединении к Восточному партнерству совместно с Европейским Союзом и сравнить их с фактическими результатами достигнутыми в течение трех лет сотрудничества. Мы хотели бы установить, если в ближайшем будущем есть шанс, что по крайней мере некоторые из пожеланий стран Восточной Европы будут решаться в рамках проекта, и что будет определять их дальнейшее соблюдение требований Европейского Союза.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-26131</cfResPublId>
<cfResPublDate>2012-04-02</cfResPublDate>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>73</cfStartPage>
<cfISSN>1683-853X</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/26131</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'>The eastern partnership project, current state and future prospects
</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Lucrarea îşi propune să prezinte percepţiile pe care le-au avut de ţările in momentul aderării la Parteneriatul Estic, împreună cu Uniunea Europeană şi de a le compara cu rezultatele efective obţinute pe parcursul celor trei ani de colaborare. Ne-am propus să identificăm dacă în viitorul apropiat există şansa ca cel puţin unele dintre doleanţele ţărilor est-europene să fie abordate în cadrul proiectului, şi ce le va determina pe aceste state să se conformeze în continuare cu cerinţele Uniunii Europene.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>The paper aims to present the perceptions held by the countries when they joined the Eastern Partnership along with the European Union and compare them to the actual results achieved during the three years of collaboration. We would like to establish if in the near future there is a chance that at least some of the desires of the Eastern European countries will be addressed within the project, and what will determine
them to keep complying with EU requirements.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='FR' cfTrans='o'>L'article vise à présenter les perceptions détenues par les pays de l’Europe orientale quand ils ont rejoint le Partenariat de l’Est avec l'Union Européenne et des les comparer aux résultats réels obtenus au cours des trois années de collaboration. Nous tenons à établir si dans un avenir proche il ya une chance que certains au moins des désirs des pays d'Europe orientale sera abordée dans le projet, et ce qui va les déterminer à garder se conformer aux exigences de
l'Union Européenne. </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Статья призвана представить восприятие стран Восточной
Европы при присоединении к Восточному партнерству совместно с Европейским Союзом и сравнить их с фактическими результатами
достигнутыми в течение трех лет сотрудничества. Мы хотели бы установить, если в ближайшем будущем есть шанс, что по крайней мере некоторые из пожеланий стран Восточной Европы будут
решаться в рамках проекта, и что будет определять их дальнейшее соблюдение требований Европейского Союза.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-04-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-04-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-37987</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-04-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-37987</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-37987-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-04-02T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Iove (Musteaţă)</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>V.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>