Voievodul căzut de pe cal: O ipostază a suveranului în cronici
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
407 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-16 15:50
SM ISO690:2012
PROHIN, Andrei. Voievodul căzut de pe cal: O ipostază a suveranului în cronici . In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) . 2012, nr. 17(30), pp. 64-74. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 17(30) / 2012 / ISSN 1857-0054

Voievodul căzut de pe cal: O ipostază a suveranului în cronici

Pag. 64-74

Prohin Andrei
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2013


Rezumat

According to the Slavonic-Romanian chronicles from the XV-XVI-th centuries, Stephen the Great fell from the horse during a battle, in 1486. Similar episodes, narrating the fall of the sovereign are met also in the historical literature from the Romanian Principalities, South-Eastern Europe, and mediaeval Russia. The sovereign’s fall from the horse represented a literary stereotype, expressing the humiliating defeat, the capitulation before the enemy. The study analyzes the material circumstances, the symbolical logic and the significations contained by this image. The motif of the fall belongs to a wider subject – the horseman and the horse, as heroes of the folklore and of the mediaeval scholar literature.

Conform cronicilor slavo-române din sec. XV-XVI, Ştefan cel Mare ar fi căzut de pe cal în timpul unei lupte din anul 1486. Episoade similare, ale căderii suveranului, mai întâlnim în literatura istorică din Ţările Române, Sud-Estul Europei, vechea Rusie. Căderea voievodului de pe cal reprezenta un clişeu literar, prin care se exprima înfrângerea umilitoare, capitularea în faţa adversarului. Studiul analizează condiţiile materiale, logica simbolică şi semnificaţiile cu care era investită această imagine. Motivul căderii se înscrie într-o tematică mai amplă – călăreţul şi calul, protagonişti ai folclorului şi ai literaturii culte medievale.

Cuvinte-cheie
suveran,

cal, război, cronici, simbolism