Metoda grafo-analitică de calcul a instalaţiilor de aspiraţie locală activată
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
426 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-25 10:26
SM ISO690:2012
GUŢUL, Vera; ŢULEANU, Constantin; ANDRIEVSCHI, Sergiu; COLDA, Iolanda. Metoda grafo-analitică de calcul a instalaţiilor de aspiraţie locală activată. In: Meridian Ingineresc. 2009, nr. 3, pp. 42-45. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 3 / 2009 / ISSN 1683-853X

Metoda grafo-analitică de calcul a instalaţiilor de aspiraţie locală activată

Pag. 42-45

Guţul Vera, Ţuleanu Constantin, Colda Iolanda, Andrievschi Sergiu
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

Ce travail offre une méthode simplifié de calcul ingénieur destinée pour les dimensionnements des installations de ventilation locale avec l’aspiration activée. La méthode est basée sur les recherches expérimentales. En résultat on obtenait une équation de régresse sur la base de laquelle se forme une monogramme utile pour l ́ étude des solutions possibles.

In the work is presented a simplified method of engineer calculation, conceivable for sizing of the local ventilates installations with active aspiration. The method is based on the experimental investigation. From the analyzing the dates had been resulted a regressive equation in the base of, was build a useful monogram for calculation or for studding possible solutions.

În lucrare se prezintă o metodă simplificată de calcul ingineresc, concepută pentru dimensionarea instalaţiilor de ventilare locale cu aspiraţie activată. Metoda se bazează pe cercetări experimentale. Din prelucrarea datelor a rezultat o ecuaţie de regresie pe baza căreia s-a construit o nomogramă utilă pentru calculul şi pentru studiul soluţiilor posibile.