Cetăţenia – identitate juridică a persoanei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
255 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-08-08 14:21
SM ISO690:2012
GUŢU, Angela. Cetăţenia – identitate juridică a persoanei. In: Legea şi Viaţa. 2013, nr. 8/1(260), pp. 25-27. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 8/1(260) / 2013 / ISSN 1810-309X

Cetăţenia – identitate juridică a persoanei

Pag. 25-27

Guţu Angela
 
 
Disponibil în IBN: 18 noiembrie 2013


Rezumat

The concept of citizenship determines the identity of an individual as part of a state in any place and moment. Citizenship is a legal and constitutional institution that establishes the reciprocal and sustainable link between individual and state. Citizenship is given an important place both in the Constitution and the special law, this forming a constitutional-juridical important institution into a national system of law.

Conceptul de cetăţenie determină identitatea persoanei fizice ca parte componentă a unui Stat în orice loc şi moment. Cetăţenia este o instituţie juridico-constituţională ce stabileşte legătura reciprocă şi durabilă dintre persoană şi Stat. Cetăţeniei i se acordă un loc important atît în constituţie, cît şi în legi speciale, aceasta formînd o instituţie juridico-constituţională importantă într-un sistem naţional de drept.

Cuvinte-cheie
identitate, naţionalitate, cetăţenie, stat, persoană,

raporturi reciproce