Recuperarea breşelor alveolo-dentare la pacienţii cu despicături labio-maxilo-palatine - reviul literaturii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
404 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-29 17:27
SM ISO690:2012
POROSENCOV, Egor. Recuperarea breşelor alveolo-dentare la pacienţii cu despicături labio-maxilo-palatine - reviul literaturii . In: Medicina stomatologică . 2013, nr. 3(28), pp. 77-84. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(28) / 2013 / ISSN 1857-1328

Recuperarea breşelor alveolo-dentare la pacienţii cu despicături labio-maxilo-palatine - reviul literaturii

Pag. 77-84

Porosencov Egor
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 21 octombrie 2013


Rezumat

În lucrarea dată au fost analizate 110 surse ştiinţifice medicale, în care au fost elucidate epidemiologia, etiologia şi metodele moderne de tratament complex a pacienţilor cu despicături labiomaxilopalatine (DLMP). În studiu au fost remarcate doar 43 de surse relevante. Rezultatul studiului ne-a demonstrat metodele eficace de tratamentul chirurgical secundar a defectului alveolo-dentar la pacienţi cu despicături labiomaxilopalatine unilaterale (DLMPU), selectarea regiunilor donatoare pentru grefarea breşei alveolo-dentare, tipuri de grefe osoase utilizate, vîrsta la care se efectuează tratamentul chirurgical tardiv, perioada implantării după grefarea osoasă, perioada protezării pe implante. Deci, problema recuperarii medicale a pacienţilor cu DLMP, inclusiv a breşelor alveolo-dentare, necesită continuarea studiului şi identificarea a noi metode eficiente de tratament.

In this article we have analysed 110 medical scientific sources, in wich were described epidiomiology, ethiology and modern complex treatment methods of patients with cleft lip and palate (CLP). In this study we have noticed only 43 relevant sources. Result of this study demonstrate the efficiency of secondary surgical treatment of alveolar defect at the pacients with CLP, selection of donor zone for grafting, types of grafting used, timing of the secondary/late bone grafting, timing of implants placement after alveolar bone grafting, timing of prothetic work on implant. Thus, the medical recovery of the patient with CLP, including alveolar-dental gaps, needs a continous study and identification of new methods of treatment.

Cuvinte-cheie
despicături labio-maxilo-palatine, recuperarea medicală, osteoplastia defectului alveolar.,

tratament complex