Particularităţile reabilitării implanto-protetice la pacienţii aflaţi sub tratament anticoagulant
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
499 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-03 12:51
SM ISO690:2012
ZĂNOAGĂ, Oleg; TOPALO, Valentin; SÎRBU, Dumitru; CUCU, Ghenadie; MOSTOVEI, Andrei. Particularităţile reabilitării implanto-protetice la pacienţii aflaţi sub tratament anticoagulant . In: Medicina stomatologică . 2013, nr. 3(28), pp. 63-67. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(28) / 2013 / ISSN 1857-1328

Particularităţile reabilitării implanto-protetice la pacienţii aflaţi sub tratament anticoagulant

Pag. 63-67

Zănoagă Oleg, Topalo Valentin, Sîrbu Dumitru, Cucu Ghenadie, Mostovei Andrei
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Scopul studiului a fost de a determina condiţiile optime de reabilitare implanto-protetică a pacienţilor aflaţi pe fondal de medicaţie anticoagulantă fără anularea acestor remedii. În studiu au fost incluşi 4 pacienţi aflaţi pe fondal de medicaţie anticoagulantă, cărora au fost efectuate următoarele intervenţii: instalarea a 21 implante dentare endoosoase de stadiul doi, sinus lift transcrestal, sinus lift lateral bilateral. Medicaţia anticoagulantă nu a fost suspendată, iar doza acestor remedii a fost modificată în dependenţă de valorile coeficientului internaţional de normalizare (INR). În timpul inervenţiilor chirurgicale semne de sângerare sporită nu au fost depistate. În perioada postoperatorie a fost înregistarat un caz de hemoragie tardivă (la a 7-ea zi după inserarea implantelor), cauzată de o supradozare cu anticoagulant (INR=6,2), care a fost de intensitate nesemnificativă şi uşor controlată prin aplicaţii locale de trombină umană şi acid aminocaproic de 5%. Prin studiul efectuat a fost demonstrat că instalarea implantelor dentare şi alte intervenţii de chirurgie orală (sinus lift transcrestal, sinus lift lateral) la pacienţii aflaţi sub medicaţie anticoagulantă este posibilă fără suspendarea acestor remedii, prioritate fiind acordată metodelor miniinvazive.

The aim of this study was to determine the optimal conditions for implant-prosthetic rehabilitation of patients under anticoagulation therapy without cancelling this medication. Four patients under anticoagulant medication were included in the study. The following procedures have been performed: placement of 21 two-stage dental implants, trans-crestal sinus floor elevation, the bilateral elevation of sinus floor membrane via lateral access. The anticoagulant therapy was not cancelled, but the dose of this drugs has been adjusted according to the International Normalized Ratio (INR) values. There were no signs of abundand bleeding during the surgery. O ne case of delayed bleeding (at the 7-th day) has been recorded postoperatively, due to hyper dosage of anticoagulant (INR=6,3). It’s intensity was not significant, ant it was easy controlled using local applications with human thrombin and 5% aminocaproic acid. It was demonstrated by this study that dental implant placement and other oral surgery procedures (trans-crestal sinus floor elevation, the elevation of sinus floor membrane via lateral access) in patients under anticoagulant medications is possible to perform without its cancellation. The priority was given to minimally invasive methods.

Cuvinte-cheie
implante dentare, tratament anticoagulant, hemoragie,

coeficientul internaţional de normalizare, tromboembolie.