The right of secession of the ethnic minorities: historical and legal aspects
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
305 0
SM ISO690:2012
CURĂRARU, Andrei. The right of secession of the ethnic minorities: historical and legal aspects . In: Studii Juridice Universitare. 2010, nr. 1-2, pp. 74-82. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1-2 / 2010 / ISSN 1857-4122

The right of secession of the ethnic minorities: historical and legal aspects

Pag. 74-82

Curăraru Andrei
 
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 octombrie 2013


Rezumat

The problems of ethnic minorities — in the form in which they appear before us today — from a historical point of view is very young. Modern problems of minority groups have their origins directly to the nation-state: some time ago in Europe, and most recently — in the states of the East the concept of “minority” existed only as a concept of religious minorities. The author examines the concept of minority in the context of international and national, human rights provisions situation, following the alarming trend of development of a de facto right of secession.

Problemele minorităţilor etnice, în perspectiva în care ele sunt percepute acum, din punct de vedere istoric sunt destul de recente. Problemele moderne ale grupurilor minoritare sunt legate de apariţia statului naţiune în Europa, iniţial conceptul de minoritate se aplica doar minorităţilor religioase. Autorul analizează conceptul de minoritate în contextul reglementărilor internaţionale şi naţionale a drepturilor omului şi situaţiilor create, urmărind tendinţa alarmantă de dezvoltare a unui drept de secesiune de facto.

Cuvinte-cheie
national minorities, human rights, secession, separatism, discrimination