Metode noi de supraveghere a traficului rutier pe drumurile publice din Republica Moldova: constatări şi analize
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
338 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-19 11:51
SM ISO690:2012
ARMAŞU, Sergiu; POSTU, Ion. Metode noi de supraveghere a traficului rutier pe drumurile publice din Republica Moldova: constatări şi analize . In: Studii Juridice Universitare. 2010, nr. 1-2, pp. 70-73. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1-2 / 2010 / ISSN 1857-4122

Metode noi de supraveghere a traficului rutier pe drumurile publice din Republica Moldova: constatări şi analize

Pag. 70-73

Armaşu Sergiu, Postu Ion
 
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 octombrie 2013


Rezumat

International practice shows that the implementation of automated monitoring traffic is the most effective option of increasing road safety in areas with an increased risk of accidents road. Receiving data from automated traffic monitoring will be carried out to stop immediately and documentation to track offenders after establishing the transport unit owner.

Practica internaţională denotă, că implementarea sistemelor automatizate de supraveghere a traficului rutier este opţiunea cea mai eficientă de sporire a nivelului de siguranţă rutieră pe sectoarele cu un risc sporit de producere a accidentelor rutiere. Recepţionarea datelor de la sistemele automatizate de supraveghere a traficului rutier vor fi realizate de în vederea stopării imediate şi documentării contravenienţilor la traseu după stabilirea posesorului unităţii de transport.

Cuvinte-cheie
Trafic rutier, accidente rutiere, siguranţă rutieră,

sisteme automatizate de supraveghere, poliţia rutier

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-25531</cfResPublId>
<cfResPublDate>2010-01-01</cfResPublDate>
<cfIssue>1-2</cfIssue>
<cfStartPage>70</cfStartPage>
<cfISSN>1857-4122</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/25531</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Metode noi de supraveghere a traficului rutier pe drumurile publice din Republica Moldova: constatări şi analize
</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Trafic rutier; accidente rutiere; siguranţă rutieră; sisteme automatizate de supraveghere; poliţia rutier</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>International practice shows that the implementation of automated monitoring traffic is the most effective option of increasing road safety in areas with an increased risk of accidents road.
Receiving data from automated traffic monitoring will be carried out to stop immediately and documentation to track offenders after establishing the transport unit owner.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Practica internaţională denotă, că implementarea sistemelor automatizate de supraveghere a traficului rutier este opţiunea cea mai eficientă de sporire a nivelului de siguranţă rutieră pe sectoarele cu un risc sporit de producere a accidentelor rutiere. Recepţionarea datelor de la sistemele automatizate de supraveghere a traficului rutier vor fi realizate de în vederea stopării imediate şi documentării contravenienţilor la traseu după stabilirea posesorului unităţii de transport.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-01-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-01-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-20084</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-01-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-18710</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-01-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-20084</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-20084-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-01-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Armaşu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Sergiu</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-18710</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-18710-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-01-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Postu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ion</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>