Психокоррекционные мероприятия в клинике невротических и психосоматических расстройств
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
294 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-01-03 15:10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 4 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Психокоррекционные мероприятия в клинике невротических и психосоматических расстройств

Pag. 55-61

Шевченко Росина
 
Одесский государственный медицинский университет
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

În lucrare se prezintă sistemul de activităţi psihocorecţionale în tulburările nevrotice şi psihosomatice, sunt supuse analizei părţile componente ale psihocorecţiei.

The article presents a system of psychological correctional measures used in treatment of neurotic and psychosomatic disorders, its components are considered.

Cuvinte-cheie
невроз, психосоматическое отклонение, психосоциальная дезадаптация