Efectul antrenamentului undelor cerebrale asupra dinamicii neuro-cerebrale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
383 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-21 10:23
SM ISO690:2012
MURARIU, Dănuţ. Efectul antrenamentului undelor cerebrale asupra dinamicii neuro-cerebrale . In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2012, nr. 4, pp. 73-82. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 4 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Efectul antrenamentului undelor cerebrale asupra dinamicii neuro-cerebrale

Pag. 73-82

Murariu Dănuţ
 
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Studiul urmăreşte să aducă în atenţie, cercetări din domeniul neuro-ştiinţelor şi care au aplicaţii practice în îmbunătăţirea calităţii vieţii. Totodată, prin aplicarea acestor metode practice, avem ocazia de a observa o mulţime de efecte, care aduc mai multă cunoaştere în acest domeniu. Deşi omul este o fiinţă cu un potenţial foarte mare, nu îşi foloseşte la maxim posibilităţile sale. Putem alege să ne folosim întregul potenţial cerebral prin aceste antrenamente, luând în consideraţie faptul că: o stare de sănătate psiho-somatică este condiţionată de un echilibru între cele două emisfere cerebrale. Cercetările ştiinţifi ce de „ultimă oră”, demonstrează aceste apspecte.

The study aims to bring attention on neuro-science researches and practical applications that improve the quality of life. Furthermore, by applying these practical methods, we have the opportunity to observe a lot of effects that bring more knowledge in this field. Although the human is a being with a lot of potential, he doesn’t use his full possibilities. We can choose to use our full brain potential through these workouts, taking into account that: a psycho-somatic health status is affected by the balance of the two cerebral hemispheres. The latest scientific researches proves these aspects.

Cuvinte-cheie
neuro-ştiinţe, antrenament, unde cerebrale,

sănătate, sincronizare