Особенности нарушения психической сферы у больных язвенной болезнью ЖКТ и медико- психологическая коррекция в условиях санаторно-курортного лечения
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1016 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-06 22:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.942:614.253.8 (1)
Psihologie (1889)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (589)
SM ISO690:2012
СПАСИБУХОВ, Алексей. Особенности нарушения психической сферы у больных язвенной болезнью ЖКТ и медико- психологическая коррекция в условиях санаторно-курортного лечения . In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2013, nr. 2, pp. 78-86. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Особенности нарушения психической сферы у больных язвенной болезнью ЖКТ и медико- психологическая коррекция в условиях санаторно-курортного лечения

CZU: 159.942:614.253.8
Pag. 78-86

Спасибухов Алексей
 
Харьковская медицинская академия последипломного образования
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Studiul a inclus evaluarea caracteristicilor de personalitate şi a sferei emoţionale a bolnavilor cu ulcer peptic al tractului gastrointestinal. Sunt reflectaţi factorii psihosociali principali ce declanşează tulburarile nevrotice la aceşti pacienţi. Au fost evidenţiate sindroamele izolate ce conduc la nevrotizate. Am constatat o creştere a nivelului de anxietate şi depresie la pacienţii examinaţi. În lucrare am propus un sistem de reabilitare medicală şi psihologică a pacienţilor cu boli ale sistemului digestiv în condiţiile staţiunilor balneare; se apreciază eficacitatea acestui sistem.

The study included an assessment of the characteristics of personality and emotional sphere in patients diagnosed with peptic ulcer in gastro-intestinal tract. The present article analyses the psychosocial factors associated with neurotic disorders in patients who were examined. The results revealed isolated neurotic syndromes, as well as a high level of anxiety and depression. A system for medical and psychological rehabilitation of patients with digestive diseases is presented. The rehabilitation may be carried out in a sanatorium and implies the assessment of clinical, psychological and social components which contribute to the neurotic disorders, as well as an evaluation of effectiveness of rehabilitation measures.

Cuvinte-cheie
sferă psiho-emoţională, sferă psihică, ulcer gastrointestinal, nevroză, reabilitare medicală şi psihologic