Нарушения психической сферы студентов- инвалидов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
483 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-07 19:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9.07:378-056.26 (1)
Psihologie (1224)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1282)
SM ISO690:2012
АЛИЕВА, Татьяна. Нарушения психической сферы студентов- инвалидов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2013, nr. 2, pp. 68-77. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Нарушения психической сферы студентов- инвалидов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

CZU: 159.9.07:378-056.26
Pag. 68-77

Алиева Татьяна
 
Харьковская медицинская академия последипломного образования
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Acest studiu îşi concentrează atenţia asupra tulburărilor psihoemoţionale şi de adaptare în rândul studenţilor diagnosticaţi cu boli ale sistemului cardiovascular.Studiul a fost realizat pe un lot de 153 de studenţi care erau diagnosticaţi cu diverse boli cardiovasculare (78 de studenţi cu dizabilităţi cardiace având cauze congenitale şi 75 de studenţi cu tulburări vegetative somatoforme). În lotul martor, au fost incluşi 58 de pacienţi diagnosticaţi cu boală cardiacă ischemică. Rezultatele au evidenţiat tulburări de adaptare în rândul studenţilor cu dizabilităţi, legate în special de: starea psiho-emoţională, dominanta motivaţională a personalităţii, particularităţile individuale şi nivelul calităţii vieţii.

This study focuses on the psycho-emotional and adjustment disorders among students which are diagnosed with diseases of cardiovascular system. The study was conducted on a sample of 153 students who were diagnosed with various cardiovascular diseases (78 students with congenital heart diseases and 75 students with somatoform autonomic disorders). The comparison group included 58 patients diagnosed with ischemic heart disease. The results showed adjustment disorders among disabled students, in particular: the psycho-emotional state, motivational orientation of personality, individual characteristics and the level of quality of life.

Cuvinte-cheie
boli cardiovasculare, tulburări psihoemoţionale, depresi, studenţi, anxietate

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-24943</doi_batch_id>
<timestamp>1600795624</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Psihologie, revista ştiinţifico-practică </full_title>
<issn media_type='print'>18572502</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<issue>2</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Нарушения психической сферы студентов- инвалидов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Tatiana</given_name>
<surname>Alieva</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>68</first_page>
<last_page>77</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>