Asistenţa psihologică a copiilor cu dizabilităţi din sistemul educaţional
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
459 14
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-16 20:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
376.1.015.3 (13)
Educația, instruirea unor categorii speciale de persoane. Învățământ special (149)
SM ISO690:2012
CUCER, Angela. Asistenţa psihologică a copiilor cu dizabilităţi din sistemul educaţional . In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2013, nr. 2, pp. 39-42. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Asistenţa psihologică a copiilor cu dizabilităţi din sistemul educaţional

CZU: 376.1.015.3
Pag. 39-42

Cucer Angela
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 21 noiembrie 2013


Rezumat

Pe fundalul schimbărilor profunde socio-economice, observăm un interes sporit din partea comunităţii educaţionale faţă de asistenţa psihologică a copiilor cu dizabilităţi din mediul educaţional obişnuit. Articolul în cauză reflectă importanţa dezvoltării serviciului de asistenţă psihologică în instituţiile de învăţământ preuniversitar pentru toţi copiii, inclusiv copiii cu dizabilităţi.

Amid the profound socio-economic changes, we can see an increased interest from the education community to psychological assistance for children with disabilities who are integrated into the regular school system. The article reflects the importance of developing a psychological assistance service in elementary, middle and high school for all children, including those with disabilities.

Cuvinte-cheie
asistenţă psihologică, copii cu dizabilităţi, învăţământ preuniversitar