Screening -ul abuzului de alcool în rândul părinţilor copiilor de vârst ă şcolar ă mijlocie. Date psihometrice pentru Children of Alcoholics Screening Test (CAST)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
337 7
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-07 15:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6:613.81+37.018.1 (1)
Psihologie socială (285)
Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică (42)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1035)
SM ISO690:2012
DRIGA, Octavian; ROBU, Viorel. Screening -ul abuzului de alcool în rândul părinţilor copiilor de vârst ă şcolar ă mijlocie. Date psihometrice pentru Children of Alcoholics Screening Test (CAST) . In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2013, nr. 1, pp. 32-50. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Screening -ul abuzului de alcool în rândul părinţilor copiilor de vârst ă şcolar ă mijlocie. Date psihometrice pentru Children of Alcoholics Screening Test (CAST)

CZU: 316.6:613.81+37.018.1
Pag. 32-50

Driga Octavian12, Robu Viorel34
 
1 Spitalul „Sf. Spiridon,” Iaşi,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi,
3 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
4 Centrul de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă ,,I. Holban”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

CAST (Children of Alcoholics Screening Test) este un instrument de tip screening care poate fi utilizat în demersul de identificare a copiilor sau adolescenţilor care trăiesc în familii în care cel puţin unul dintre părinţi are probleme cu abuzul de alcool. Scorul la acest instrument poate oferi psihologilor practicieni o primă impresie diagnostică asupra gândurilor, percepţiei, emoţiilor şi experienţei copiilor sau adolescenţilor, care sunt relaţionate cu abuzul de alcool al unuia sau al ambilor părinţi. Prezentul studiu sumarizează unele calităţi psihometrice pe care CAST le-a dovedit într-un eşantion de convenienţă care a inclus 1340 de copii, elevi de clasele a 7-a şi a 8-a din zece şcoli generale din Municipiul Iaşi (România).

CAST (Children of Alcoholics Screening Test) is a screening-type instrument which can be used to identify children or adolescents living in families where at least one of the parents has problems with alcohol abuse. The score on this instrument can provide psychologists a first diagnostic impression on toughts, perception, emotions, and experience of children or adolescents, which are related to the alcohol abuse of one or both parents. The current study summarizes some psychometric qualities which CAST proved in a convenience sample of 1340 children, pupils in 7th and 8th grade from ten schools from Iasi city (Romania).

Cuvinte-cheie
screening al alcoolismului, CAST, structură factorială, fidelitate, capacitate de discriminar