Abordări, intersecţii şi interferenţe culturale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
471 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-16 18:17
SM ISO690:2012
MATEIU, S.; PUIU, C.; PUIU, Vasile. Abordări, intersecţii şi interferenţe culturale. In: Meridian Ingineresc. 2013, nr. 1, pp. 46-50. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1683-853X

Abordări, intersecţii şi interferenţe culturale

Pag. 46-50

Mateiu S.1, Puiu C.1, Puiu Vasile2
 
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2013


Rezumat

Cet ouvrage essaye de tracer une analyse sélective des expressions théoriques et applicatives relatives à la culture, en partant de l’étude attentif des contributions de quelques chercheurs consacrés dans ce domaine. On y présente des définitions conceptuelles, des expressions et des extensions interprétatives culturelles, des délimitations de l’espace culturel ou des différenciations culturelles étroites/larges. La culture, comme phénomène collectif, est translatée, mathématiquement, par une matrice culturelle d’où elle résulte comme une combinaison, en série, d’activités aux origines antérieures (historiques) et de stockage par développements technologiques et de langage qui produisent des manifestations progressives de créativité.

Lucrarea încearcă sa schiţeze o analiza selectivă a exprimărilor teoretice şi aplicative referitoare la cultură plecând de la studiul atent al contribuţiilor unor cercetători consacraţi în domeniu. Sunt prezentate definiri conceptuale, exprimări şi extinderi interpretative culturale, delimitări referitoare la spaţiul cultural sau diferenţieri culturale restrânse / lărgite. Cultura, ca fenomen colectiv, este translată, matematic, printr-o matrice culturală din care rezultă ca o combinaţie, în serie, de activităţi cu origini anterioare (istorice) şi de stocare prin dezvoltări tehnologice şi de limbaj care produc manifestări progresive de creativitate.

This work attempts to sketch a selective analysis of the theoretical and applicative expressions related to culture, starting from the attentive study of the contributions of several researchers reputed in this field. Conceptual definitions are presented, as well as cultural interpretative expressions and extensions of a narrow/wide scale. Culture, as a collective phenomenon is mathematically translated through a cultural matrix out of which it results, as a combination, in series, of activities with previous (historical) origins, and of stocking through technological and language developments that produce progressive manifestations of creativity.