Evaluarea clinică a instalării implantelor dentare endoosoase imediat postextraţional
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
298 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-26 11:33
SM ISO690:2012
CHELE, Nicolae. Evaluarea clinică a instalării implantelor dentare endoosoase imediat postextraţional . In: Medicina stomatologică . 2009, nr. 1(10), pp. 43-47. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1(10) / 2009 / ISSN 1857-1328

Evaluarea clinică a instalării implantelor dentare endoosoase imediat postextraţional

Pag. 43-47

Chele Nicolae
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2013


Rezumat

A fost studiat la nivel clinic radiologic regenerarea ţesuturilor preimplantare pentru instalarea imediată a implantelor utilizînd diferite metode implantologice. A fost demonstrate că instalarea precoce a implantelor în spaţiul preextracţional va duce la menţinerea înăţimii şi spaţiului interdentar şi va favoriza reabilitarea ocluziei cu edentaţie parţială şi totală, deasemenea va duce la restabilirea funcţiei masticatorii, de înghiţire, fonetică şi nu în ultimul rînd estetică ceea ce este foarte important în viaţa de zi cu zi.

Clinico‑radiologicaly was studied the regeneration of the periimplantation tissue at dental endo‑osseous implant installation postextractional with immediate and conventionally loaded using different implantology methods. It was proved that inserting the implants precociously in the postextractional socket brings to maintenance of the height of the socket process, precocious rehabilitee of the bite with partial and total endentations, also recovery of the masticatory functions, of the swallow, of the phonetics and of course the rehabilitee of the patient’s estethics that is very important for framing in the normal life.

Cuvinte-cheie
implante dentare,

clinic‑radiologic, regenerare, reabilitare precoce.