Dezinfectarea suprafeţelor de lucru: Subiecte actuale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
877 52
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-21 15:25
SM ISO690:2012
OJOVAN, Ala. Dezinfectarea suprafeţelor de lucru: Subiecte actuale . In: Medicina stomatologică , 2008, nr. 3(8), pp. 23-25. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(8) / 2008 / ISSN 1857-1328

Dezinfectarea suprafeţelor de lucru: Subiecte actuale

Pag. 23-25

Ojovan Ala
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2013


Rezumat

O condiţie a reuşitei actului medical în stomatologie, protecţiei personalului medical şi a pacienţilor reprezintă menţinerea impecabilă a suprafeţelor DE L E Lucru. Acest subiect se actualizează accentuat datorită prestaţiei presante a unor factori epidemiologici, tehnogeni şi sociali. Sunt necesare modalităţi optime de dezinfectate utilizându‑se preparate de ultimă oră.

Maintaining the working surfaces impeccably clean is a condition of successful dental practice and is directed at patients and medical staff’s protection. The actuality of this subject increases due to the pressing conscriptions of some epidemiologic, technogenic and social factors. Optimal modalities of disinfection making use of the most recent preparations are necessary.

Cuvinte-cheie
stomatologie,

suprafeţe DE L E Lucru, infecţii în stomatologie, dezinfectare, dezinfectanţi.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-24776</doi_batch_id>
<timestamp>1719243607</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Asociaţia stomatologilor din Republica Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Medicina stomatologică </full_title>
<issn media_type='print'>18571328</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2008</year>
</publication_date>
<issue>3(8)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Dezinfectarea suprafeţelor de lucru:
Subiecte actuale
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ala</given_name>
<surname>Ojovan</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2008</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>23</first_page>
<last_page>25</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>