Rolul interdisciplinarităţii in desăvârşirea pregătirii absolventului instituţiei superioare de invăţămant artistic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
750 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-26 22:38
SM ISO690:2012
COMENDANT, Tatiana; IUDINA, Ecaterina. Rolul interdisciplinarităţii in desăvârşirea pregătirii absolventului instituţiei superioare de invăţămant artistic . In: Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice. 2012, nr. 2(15), pp. 61-64. ISSN 1857-2251.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Numărul 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251

Rolul interdisciplinarităţii in desăvârşirea pregătirii absolventului instituţiei superioare de invăţămant artistic

Pag. 61-64

Comendant Tatiana, Iudina Ecaterina
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2013


Rezumat

Interdisciplinaritatea stăpâneşte un potenţial imens în desăvârţirea tuturor componentelor procesului de cunoaştere. În lucrare sunt remarcate etape concrete de constituire a procesului de creaţie care permit să promovăm obiective structurate şi ordonate logic în perfecţionarea cunoştinţelor, abilităţilor, capacităţilor, pregătirii specoalistului tânăr, absolvent al instituţiei superioare de învăţământ artistic Desăvârşirea profesională necesită eforturi multidisciplinare conjugate între diferite categorii de materie de studiu. Interdisciplinaritatea crează o bază productivă, de căutare creativă ce contribuie la formularea şi implementarea proiectelor de creaţie de către viitorii profesionişti în domeniu.

Interdisciplinarity has an immense potential for improving all the components of the cognition process. In the article the author emphasizes concrete stages of building the creative process that make it possible to promote structured and logically coordinated objectives for improving the knowledge, abilities and training of the young specialist, graduate of the artistic higher educational institution. Professional perfection requires interdisciplinary joined efforts among different categories of study disciplines. Interdisciplinarity creates an efficient basis for creative research that contributes to the wording and implementation of creative projects to be made by future professionals in the sphere of their activity.

Cuvinte-cheie
interdisciplinaritate, învăţământ artistic, tânăr specialist,

proiect de creaţie, proces de cunoaştere