Aspecte ale predării istoriei şi filosofiei culturii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
908 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-12-29 14:58
SM ISO690:2012
ADEROV, Viorica. Aspecte ale predării istoriei şi filosofiei culturii. In: Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice. 2012, nr. 2(15), pp. 74-79. ISSN 1857-2251.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Numărul 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251

Aspecte ale predării istoriei şi filosofiei culturii

Pag. 74-79

Aderov Viorica
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2013


Rezumat

Autoarea reflectează asupra problemelor în procesul de predare a istoriei şi filosofiei culturii. Se menţionează valoarea cognitivă, formativă a disciplinelor, importanţa acestora pentru formarea ştiinţifică şi spirituală a viitorilor culturologi şi manageri artistici. Se enunţă principiile de structurare a conţinutului cursurilor, se evidenţiază trăsăturile distinctive, specifice, precum şi zonele de interferenţă a istoriei şi filosofiei culturii. Disciplinele oferă studenţilor repere teoretice pentru înţelegerea fenomenului cultural contemporan. Autoarea propune procedee, tehnici de predare pentru a ajuta studentul să-şi formeze cadrul şi exerciţiul gândirii organizate, bazată pe o terminologie însuşită corect, să dobândească proprietatea noţiunilor folosite. Pentru a impulsiona gândirea studentului spre încercări de grupare flexibilă a cunoştinţelor în funcţie de o problemă a fost elaborat un test care elucidează tranziţia de la o epocă antică la cea medievală (se anexează).

The author meditates on the problems of teathing the history and philosophy of culture. Mention is made of the cognitive, formative importance of cultures, their utility for the scientific and spiritual formation of the future culturologists and artistic managers. The article states the principles of structuring the contents of the courses and brings out the distinctive specific features and the zones of interference of the history and philosophy of culture.

Cuvinte-cheie
istorie, filosofie, cultură, cunoaştere, educaţie